GoedBericht.nl logo
English Blog

profeteren nu?

28-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

… profetieën, zij zullen afgedaan hebben…
1Korinthe 13:8

Paulus laat in 1Korinthe 13 zien dat genadegaven zoals profeteren en spreken ‘in tongen’, van tijdelijke aard zijn. Deze gaven houden verband met de kindsfase van de ekklesia in die dagen (13:11). Zolang de Heer nog niet alles geopenbaard had, was het kennen en profeteren onvolkomen en fragmentarisch. Later schrijft Paulus vanuit de gevangenis, dat hij het Woord van God zou completeren (Kol.1:25). Dan zou alles wat de Heer te zeggen had, zijn doorgegeven en op schrift gesteld. Wat vervolgens zou overblijven, zijn geloof, hoop en liefde. Waarbij de liefde het meeste is, omdat de liefde altijd blijft. Ook wanneer geloof en hoop inmiddels zijn verwisseld in aanschouwen.

Het inzicht dat het profeteren heeft afgedaan, omdat het Woord Gods compleet is, zet een tweetal ‘lastige passages’ in dezelfde Korinthe-brief in een verrassend licht. In 1Korinthe 11 spreekt Paulus over de profeterende vrouw en de volmacht die zij daarvoor op het hoofd nodig heeft. Groot is de verlegenheid onder christenen over de vraag hoe dit gedeelte op vandaag van toepassing kan zijn. Dat komt omdat men vrijwel altijd de clou van 1Korinthe 13 mist, het hoofdstuk waar Paulus alles in perspectief plaatst. Sinds het Woord van God compleet is, zijn er geen mannen of vrouwen meer die profeteren. Dat heeft afgedaan!

Hetzelfde geldt voor de beruchte zwijgtekst van 1Korinthe 14:34. Paulus schrijft daar dat vrouwen zouden zwijgen in de ekklesia (tenzij zij een volmacht op het hoofd hebben, zie hfst. 11). Maar zwijgen met betrekking tot wat? Tot profeteren!
Vers 31: gij kunt allen één voor één profeteren.
Vers 32: de geesten van de profeten zijn de profeten onderdanig.
In de dagen dat Paulus dit schreef bestond het fenomeen ‘profeteren’ nog en vandaar zijn aanwijzingen. Tegelijkertijd attendeert de apostel de Korinthiërs op de beperkte houdbaarheid van deze zaken. Maar omdat bijna niemand daarop let, blijven we zitten met zure discussies over kwesties die reeds 19 eeuwen ‘over de datum’ zijn.

Delen: