GoedBericht.nl logo
English Blog

op de drempel naar 2014

31-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images20

CORE-BUSSINESS
2013 was een jaar met een hoog GoedBericht-gehalte. Dan heb ik het uiteraard niet over hetgeen de kranten en journaals hadden te melden. Want dat is gewoonlijk kommer en kwel. Ik heb het trouwens ook niet over ons privé-leven, hoezeer we ons ook bewust zijn (ook bij tegenwind) van de zegen die we ondervinden. Nee, ik heb het over de wijze waarop het Goede Bericht in woord en geschrift z’n weg mocht vinden. Er zijn opnames (mp3’s, powerpoints, video’s) van ruim tachtig bijeenkomsten aan de
Luister & Kijk-pagina toegevoegd. Er werden meer dan honderdvijftig blogs over tal van Bijbelse onderwerpen geschreven, die trouwens ook in de Engelstalige wereld hun weg vonden. Want alle blogs op GoedBericht.nl worden (meestal binnen een etmaal) op een excellente wijze in het Engels vertaald door Peter Feddema (Ontario)! En wat ook niet onbelangrijk is: mensen weten de website goed te vinden. Om u een indruk te geven, hieronder de statistieken van de afgelopen week zoals deze wordt bijgehouden door de provider van de website.

traffic

101 BOMMEN EN GRANATEN
Een ervaring apart dit jaar was de publicatie (op initiatief van Stichting Boinnk) van mijn debuut ‘101 bommen en granaten‘ met als ondertitel ‘waarom het Evangelie een écht Goed Bericht is’. Dat boek heeft heel wat losgemaakt bij die en gene, ondanks dat het tot dusver consequent genegeerd werd binnen het christelijke bolwerk. Een verstandige aanpak overigens, want de boodschap van het boek is voor hen inderdaad explosief en gevaarlijk. Datzelfde Boinnk heeft 3 maart j.l. ook een studiebijeenkomst georganiseerd in Zwolle en daar bleek veel belangstelling voor te zijn. Iets dergelijks staat trouwens ook voor zondag a.s. in Deventer op het programma.

OVERIGE BEZIGHEDEN
De studies in woord en geschrift zijn zonder twijfel het speerpunt van GoedBericht. Maar vergis u niet, daar komt in de praktijk veel méér bij kijken. Ik denk aan de vele mails die dagelijks binnenkomen. Met heel vaak vragen die niet in een paar minuten zijn te beantwoorden. Vaak ook vragen waarachter een persoonlijk verhaal schuilgaat. Het bijhouden van de correspondentie neemt vrijwel dagelijks één tot twee uur in beslag. Tijd en aandacht vroegen dit jaar ook meerdere uitvaart-samenkomsten die ik mocht leiden. Waar ook veel tijd in zit zijn de bezoeken aan zieken, ouderen of mensen die anderszins een hulpvraag hebben. Dat werk zoek ik weliswaar niet, maar als het op m’n weg komt, dan kan en wil ik me daar niet aan onttrekken. Althans, voor zover dit in mijn vermogen ligt. Ik doe het met liefde en ik besef dat het in een behoefte voorziet. Maar ik realiseer me óók dat ik hierin te kort schiet. Ik zou veel meer mensen die dit nodig hebben en dit ook aangeven, willen bezoeken maar helaas ontbreekt me de tijd daar soms toe. Vanwege alle bovengenoemde bezigheden ben ik dit jaar weer wat minder Nederlandse lessen gaan geven aan Poolse groepen. Dat laatste doe ik nu nog twee volle avonden in de week (van 18.00 tot 22.00 uur). 

DONATIES
GoedBericht.nl wordt gedragen door velen die de boodschap, zoals Paulus deze onder de natiën bekendmaakte, een warm hart toedragen. Alleen omdat er vele royale giften binnenkwamen kon ik tijd vrijmaken (lees: freelance-werk afstoten) om mij maximaal in te zetten voor GoedBericht. Dat we niet reageren op donaties is bepaald niet omdat we daarvoor niet dankbaar zouden zijn. Integendeel, we beschouwen donaties als Godsgeschenken en aan Hem dus ook alle eer en dank!

THUIS
Dankbaar ben ik ook dat Petra dit werk mogelijk maakt door substantieel bij te dragen aan het gezinsinkomen en vier dagen per week werkt op een accountantskantoor. Ik zou niet in de positie zijn om bijna full-time dit werk te doen, als zij daar niet van harte achter stond. Een steun die we trouwens ook ondervinden van onze drie kinderen. Een groot voorrecht is dat!

GOEDBERICHT-WEEKEND
Omdat het GoedBericht-weekend van 2013 opnieuw een succes bleek, staat er ook voor 2014 weer zo’n weekend op het programma. Dit keer gepland op 23-25 mei, opnieuw in Maarn. De ins en outs verneemt u binnenkort evenals de mogelijkheid om u daarvoor in te schrijven.

PLAATSEN
Behalve enkele losse bijeenkomsten elders werden vrijwel alle bijeenkomsten gehouden in Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag, Rijnsburg en Bodegraven. Sinds dit najaar is daar ook Urk bijgekomen. Zo staat er het komend kwartaal maandelijks een bijeenkomst op Urk op  het programma. En voor zaterdag 15 maart a.s. zelfs een studiedag, met als thema ‘één GOD’. Twee enthousiaste Urker zusters (in de dubbele zin des woords) hebben dit initiatief opgepakt en ondanks soms heftig verzet vanuit de orthodoxie, mag de vlag van Gods genade daar wapperen. We gaan dus dapper verder!

TOT SLOT
Kortom beste lezer(es), werk plenty! Het is geweldig om nieuwe rijkdommen in de Schrift te ontdekken en (uit) te delen. Ook 2014 (zolang we daartoe in de gelegenheid zijn) zal weer in dat teken staan. Het is zó bemoedigend om te vernemen hoe velen ook in 2013 weer blij en gelukkig gemaakt werden met het onovertroffen bericht van de GOD bij wie nooit iets misgaat en die een Redder is van alle mensen! Hoe zouden mensen dit kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen?! Ziedaar de missie van GoedBericht.nl.

Mede namens de bestuursleden van Stichting GoedBericht (de administratieve paraplu van het werk) en ook namens het thuisfront zeg ik: een goede jaarwisseling, Gods zegen en… het BESTE komt nog!!!

31-12-2013 16-13-09

Reageer op Facebook

Delen: