GoedBericht.nl logo
English Blog

leer ons zo onze dagen tellen

31-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

Op deze oudejaarsdag ben ik precies 19.257 dagen oud. Zo’n calculatie die op ’t internet in een paar seconden is gedaan, is uiteraard niet waar Mozes op doelt in Psalm 90:12. Hij heeft het niet over het willekeurig tellen van dagen maar over een specifieke manier van tellen.

Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Mozes spreekt hier over de generatie aan wie hij leiding gaf. Men was gedoemd te sterven in de woestijn (90:7,9,11) omdat men het oor geleend had aan de meerderheid van de verspieders. Veertig jaar zouden ze daarom blijven dolen en iedereen van twintig jaar en ouder zou omkomen in de woestijn (Num.14:29-35). Hun dagen waren letterlijk geteld. Wie b.v. dertig jaar oud was toen de verspieders hun verhaal deden, wist dat hij niet ouder zou worden dan zeventig jaar. En wie reeds veertig jaar oud was op dat moment, zou niet ouder worden dan tachtig jaar (90:10).

Het tellen van de dagen in Psalm 90:12 staat in het teken van Gods beloften. Als God zegt het land te zullen geven, dan gééft Hij het ook, alle negatieve adviezen van deskundigen ten spijt. En als God vervolgens spreekt over een verblijf van veertig jaar in de woestijn dan is dat ook veertig jaar. Niet korter maar ook niet langer. Zo zou de mens, in het licht van Gods uitspraken, de dagen tellen! Tellen zoals God ze telt.

Voor God is duizend jaar als de dag van gisteren, zegt Mozes (Ps.90:4). Petrus onderstreept dit als hij het heeft over het uitblijven van de komst van de Heer. Het mag ons niet ontgaan, schrijft hij dan, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2Petr.3:8). M.a.w. sinds Christus’ hemelvaart zijn vanuit Gods tijdrekening bijna twee dagen gepasseerd. Een veelzeggende termijn! Want zou de HERE niet “na twee dagen, ten derde dage” terugkeren en zijn volk doen herleven (Hos.6:1-3; vergl. Ps.90:13)? Zoals een vrouw ‘in blijde verwachting’ stellen we op de drempel van 2014 vast, dat de ‘uitgerekende datum’ wel heel dichtbij komt. Alles in het wereldgebeuren, vooral in het Midden-Oosten, bevestigt trouwens ook dat de dag nabij is.

Is het niet geweldig om in deze tijd te mogen leven? Niet vanwege de prognoses van menselijke experts. Zij zitten er per definitie naast. Nee, onze verwachting is gebaseerd op wat God gesproken heeft. Hij gaat t.Z.t. ingrijpen en zijn voornemen realiseren. Dat geeft houvast en uitzicht. Dat telt en daar rekenen we mee!

Reageer op Facebook

Delen: