GoedBericht.nl logo
English Blog

ontwikkelingen in het Midden Oosten

19-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

de Arabische Lente
Eén van de meest opvallende internationale ontwikkelingen van de laatste twee jaren, is zonder enige twijfel de grote onrust in het Midden-Oosten. Ik doel daarbij niet op het bestaan van de Joodse natie als een onverdragelijke doorn in de ogen van de haar omringende landen. Want dat probleem bestaat al deccennia lang. Wat we sinds eind 2010 meemaken is een grootse revolutiegolf die over de Arabische wereld heenslaat. Het begon met een revolutie in Tunesië, vervolgens sloeg dat over naar Egypte en Lybië waar schijnbaar onaantastbare machthebbers het veld moesten ruimen. Als een olievlek verspreidde de protesten zich vervolgens naar vrijwel alle Arabische landen. Het meest prominent in het nieuws is momenteel Syrië waar het bewind met extreem harde hand tracht de oppositie neer te slaan.

revival van de Islam
Terwijl de tegenstellingen in de regio van het Midden Oosten toenemen zien we tegelijktijd hoe het radicale gedachtegoed van allerlei moslimgroeperingen steeds dominanter wordt. Het ontwakend zelfbewustzijn van de moslims kent letterlijk en figuurlijk geen grenzen. Terwijl de secularisatie in ‘het christelijke westen’ al vele tientallen jaren onverminderd doorgaat en kerken leeglopen, zien we een omgekeerde ontwikkeling juist onder moslims. Moskeeën schieten in Europa als paddestoelen uit de grond en ook de tweede en derde generatie van moslims die zich hier gevestigd hebben, blijken tegen alle verwachtingen van deskundigen in, zich meer dan ooit bewust van hun godsdienstige identiteit. Merk op hoe in grote steden ook jonge meisjes welbewust een hoofddoek dragen als trots symbool van hun godsdienst. Het is dit gevoel van godsdienstige superioriteit die velen in het Westen bang maakt. Zij vrezen binnen afzienbare tijd, mede door de grote bevolkingsaanwas van allochtone moslims, een machtsovername van de Islam.

eschatologie 
Op de achtergrond van bovengenoemde ontwikkelingen, speelt nóg een zeer belangwekkend element: de eindtijdverwachting binnen de Islam. Nergens wordt deze zo expliciet gepredikt als in Iran. Zo produceerde de Iraanse regering een video onder de titel “het einde is nabij” waarin de huidige onrust in het Midden Oosten gepresenteerd wordt als noodzakelijke prelude op de komst van de Mahdi, de figuur die in de voorstelling van de Islam (hoe divers ook), aan het einde der tijden leiding zal geven aan de overwinning op alle niet-moslims. Met als meest markante gebeurtenis… het overwinnen van de Joden én de bevrijding van Jeruzalem.

de strijd om de troon van David
Het moet duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen binnen de Islam in het algemeen en in het Midden Oosten in het bijzonder, onlosmakelijk verbonden zijn met “het profetisch woord” van de Bijbel. We zouden niet anders verwachten! De termijn van de twee millennia nadert haar einde. In het Midden Oosten zal t.z.t. inderdaad een messias-figuur opkomen om leiding te geven aan een rijk dat innerlijk verdeeld is, maar tegelijkertijd hard zal zijn als ijzer. De Mahdi die de moslims verwachten past perfect in dat profiel. En zeker, de huidige Joodse staat zal onder de voet worden gelopen en Jeruzalem vertreden. Het is de omstreden stad, de steen waarvan Zacharia ooit schreef, die alle natien moeten heffen… terwijl het hen deerlijk zal verwonden (Zach.12:3). Dáár zal de troon van David hersteld worden en “de Zone Davids” zijn zetel opeisen om definitief zijn Koninkrijk te vestigen.
Daarom wakkeren de actuele ontwikkelingen onze verwachting, gebaseerd op de Schrift, des te meer aan!

Reageer op Facebook

Delen: