GoedBericht.nl logo
English Blog

hoezo “onnaspeurlijk”?

20-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Paulus schrijft in Efeze 3:8 dat hem de genade te beurt is gevallen om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen. Bedoelt Paulus daarmee dat van hetgeen hij verkondigde geen spoor in het Oude Testament is terug te vinden?

ANTWOORD:
Nee, Paulus verkondigde “onnaspeurlijke rijkdommen” omdat deze rijkdommen hem niet door naspeuring waren bekend geworden, maar door openbaring. Zoals hij in ditzelfde hoofdstuk schrijft:

… dat mij door openbaring de verborgenheid bekendgemaakt is…
Efeze 3:3 (zie ook vers 9 en Rom.16:25 en Kol.1:26)

Paulus is rechtstreeks door de Heer zelf op de hoogte gebracht. Misschien zelfs letterlijk ‘op de hoogte’ toen hij in Arabië was, waar zich de berg Sinaï bevindt (vergl. Gal.4:25 en 1:16). Immers, na zijn verschijning op de weg naar Damascus zou Christus nog meer aan Paulus verschijnen (Hand.26:16). Grote verborgenheden zijn aan hem geopenbaard. Paulus zelf demonstreert dit in de Efeze-brief. In hoofdstuk 5:30 schrijft hij dat we als gelovigen leden zijn van het lichaam van Christus en hij motiveert dit in 5:31 met een citaat uit Genesis 2:24:

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.

Vanwaar dit citaat van Paulus uit Genesis 2:24? Spreekt dit vers soms van Christus en de ekklesia? Inderdaad, want Paulus vervolgt:

DEZE VERBORGENHEID is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de ekklesia.

Was de waarheid aangaande Christus en de ekklesia na te speuren in Genesis 2:24? Nee, maar nu we deze waarheid kennen (omdat ze geopenbaard is), herkennen we haar op elke bladzijde van de Bijbel! In typen, symbolen, verhalen, cryptische uitspraken, enzovoort.
Een geweldige aansporing om op ont-dekkingsreis te gaan in de verborgen rijkdommen van de Schriften!

 

Reageren op Facebook

Delen: