GoedBericht.nl logo
English Blog

ontferming vanwege onwetendheid?

04-07-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

VRAAG:

In 1Tim.1:13 blikt Paulus terug op zijn leven als geweldenaar en vervolger en zegt dan hem ontferming is bewezen omdat hij het in onwetendheid heeft gedaan.

… hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb…

Moet ik hieruit afleiden dat als hij het niet onwetend had gehandeld maar opzettelijk, dat hem dan geen ontferming zou zijn bewezen?

ANTWOORD:

Als Paulus zijn vroegere onwetendheid als verzachtende omstandigheid zou hebben aangevoerd, dan zou het navolgende vers 15 onbegrijpelijk worden:

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om ZONDAREN te behouden, onder welke ik een EERSTE plaats inneem.

Hoe zou Paulus dit kunnen afzwakken door te zeggen dat hij het in onwetendheid heeft gehandeld? Als opzettelijk zondigen erger is, dan zou Paulus immers niet de eerste der zondaren zijn.

Deze schijnbare ongerijmdheid verdwijnt wanneer we ons gaan afvragen waarvan Paulus onwetend was. Letterlijk vertaald schrijft Paulus in 1Tim.1:13:

… vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar, maar mij werd ontferming bewezen omdat ik, onwetend zijnde, het in ongeloof deed. Overweldigend echter is de genade van onze Heer…

Paulus handelde in extreem ongeloof: als lasteraar, vervolger en geweldenaar. Dat maakte hem de eerste der zondaren en ‘kwalificeerde’ hem als demonstratie-model voor de overweldigende genade van de Heer (1:14). Paulus zocht de Heer niet, maar de Heer zocht hem. De Heer overweldigde hem met zijn genade (1:14). Als die genade zelfs de eerste der zondaren behoudt, dan kan het niet anders dan dat God een Behouder is van alle zondaren! Zie daar het getrouwe woord dat alle aanneming waard is, zoals Paulus enkele hoofdstukken later verklaart (1Tim.4:9.10).

Terwijl Paulus in ongeloof tekeer ging, was hij onwetend van deze genade Gods. En opdat uitgerekend hij, de eerste der zondaren, die genade zou prediken, is hem ontferming bewezen.

Reageer op Facebook

Delen: