GoedBericht.nl logo
English Blog

de boeken bij de grote witte troon

08-07-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images22

Tijdens een bijbelstudie in Tollebeek (zondag 7 juli) over het thema ‘wat is de tweede dood?’ kwam even Openbaring 20 vers 12 ter sprake.

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

Ik beweerde daarbij dat in “de boeken” (lett. boekrollen) de werken genoteerd zijn van de doden die voor de grote witte troon staan. Dat is de gangbare uitleg. Maar naderhand werd ik er door een goede vriend op aangesproken. Hij zei: er staat niet dat de werken van de mens genoteerd staan in “de boeken”. En inderdaad, letterlijk vertaald staat er:

… de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen geschreven stond in de boekrollen, naar de werken van hen.

De werken van de mens zullen openbaar worden, dat is zeker. Maar is dat wat er in “de boeken” staat? Nee, “de boeken” zijn het criterium van waaruit de mensen zullen worden geoordeeld, d.w.z. gericht! Ik was blij met deze correctie! Aan welke boeken we dan hebben te denken? Aan wat anders dan aan “de Schriften” die van God geïnspireerd zijn (2Tim.3:16)? Zijn dit niet bij uitstek “de boeken” die licht werpen op de werken van de mens? Ook wanneer de hemel en aarde eenmaal voorbij zullen zijn gegaan (Openb.20:11) zijn de woorden Gods en wat “er staat geschreven” nog onverminderd van waarde!

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
-Mat.24:35-

Reageer op Facebook

Delen: