GoedBericht.nl logo
English Blog

onkundige professor…

17-12-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Vanavond vindt in Delft één van de bijeenkomsten in de serie ‘hete hangijzers’ plaats. Dit keer met als thema ‘wat te denken over de hel?’. De hoofdspreker is prof. Bram van der Beek die vandaag alvast zijn bijdrage publiceerde in het Nederlands Dagblad.

Van der Beek verdedigt het leerstuk van de eindeloze hel met de stelling dat er nu eenmaal recht gedaan moet worden aan alle onrecht in de wereld. De stelling an sich is een waarheid als een koe, maar het is totaal nietszeggend m.b.t. dit onderwerp. God zal zeker recht doen en “verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere levende ziel die het kwade heeft bewerkt” (Rom.2:9). Geen twijfel mogelijk. Maar wat zegt dat over een eindeloze hel? Van der Beek schrijft: “de hel is de grote rechtzetting…”. Ik vraag: wat wordt er rechtgezet in een eindeloze pijniging? Tijdelijk onrecht wordt ‘vereffend’ door eindeloze wraak…? Wat wordt er rechtgezet als degenen die het aangaat nooit, nooit, nooit meer te-recht zullen komen?

Prof. van der Beek’s redeneringen gaan volkomen voorbij aan wat de Schrift leert over Gods bestemmingsplan voor heel zijn schepping. D.w.z. om “alles in allen” te worden. Geen zonde of onrecht zal Hem daarvan kunnen weerhouden. Om dit te verstaan is het echter onontbeerlijk inzicht in Gods “voornemen der aionen” te hebben (Ef.3:11). Van der Beek strooit rijkelijk met termen als ‘hel’ en ‘eeuwig’ zonder het geringste begrip van de achterliggende betekenis van woorden als  ‘gehenna’ en ‘aioon’.
Aan van der Beek’s opponent (schrijver van dit boek) de taak om zoveel onkunde… recht te zetten.

————————————–
P.S. Lees in Nederlands Dagblad vooral het commentaar van Bertus Buijs. Student aan dezelfde universiteit als waar Bram van der Beek hoogleraar is… > Ps.119:99

Delen: