GoedBericht.nl logo
English Blog

geboorte- of lichtfeest?

25-12-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Kerstfeest is het feest waarin vanouds de geboorte van Jezus gevierd wordt. “Midden in de winternacht ging de hemel open…” en “ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen”. Zoetgevooisde liedjes bezingen Jezus geboorte in december… ten onrechte. Want we lezen van Jezus dat hij vlak voor het Joodse Pesach twaalf jaar werd (> de letterlijke lezing van Luc.2:42). In het voorjaar dus. Het brengt ons bij de dag dat men in Israël een lammetje in huis nam (10 Aviv/Nisan; Ex.12), om dit enige dagen later te slachten. Een schitterend type van het Lam Gods dat zijn intrede deed in “het huis Israëls” om…  geslacht te worden. Een en ander betekent eveneens dat zijn besnijdenis op de achtste dag (17 Nisan) samenvalt met de datum waarop hij later zou opstaan! Hoe frappant want de besnijdenis is niets anders dan een uitbeelding (met recht een ‘lid-teken’) van Gods belofte aan Abraham, om leven uit de dood voort te brengen.

OK, eind december is niet de aangewezen tijd om Jezus’ geboorte te vieren. Het is wél de aangewezen tijd om het feest van het Licht te vieren. Immers, na de korste dag  moet de duisternis plaats maken voor het licht. Het licht verdrijft de duisternis. Daar herinnert deze donkerste tijd van het jaar ons aan. De oude Germanen vierden het midwinterfeest met de gedachte aan de overwinning van het Licht. Zure christelijke commentators die ons de altijd groene boom en de lichtjes willen afpakken omdat deze attributen Jezus’ geboortefeest zouden ‘verheidensen’, zetten zichzelf lelijk te kijk. Want niet de altijd groene boom of de lichtjes zijn onbijbels, maar de timing van Jezus’ geboortefeest en de vele verzinsels er omheen (de kerststal, de os en de ezel, de drie koningen, etc.)!

Het lichtfeest is (al is men zich dit niet bewust) een verwijzing naar het Goede Bericht. GOD die het Licht van zijn belofte en de vervulling daarvan doet schijnen in een donkere wereld. “Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht” (Johannes 1:9). Elders heet dit “het licht des levens”, want licht is in de Schrift synoniem met leven. Zet met een gerust hart een naaldboom in huis en wees niet krenterig met de lichtjes. Want terwijl alle bomen hun blaadjes laten vallen (beeld van dood) is deze boom een embleem van Leven dat sterker is dan de dood. En dát “Leven is het Licht der mensen”!
En zo is de benaming ‘kerstboom’ (=Christus-boom) toch zo gek nog niet…

———————————————-

links:
Jezus geboren vlak voor Pesach
en: beantwoording vragen

Delen: