GoedBericht.nl logo
English Blog

onkundig over de ontslapenen?

05-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

In 1Thessalonica 4 vanaf vers 13 beantwoord Paulus de vraag wat er gebeurt met de ontslapen medegelovigen. Het idee leefde (:15) dat de degenen die overlijden vóór de wederkomst (de parousia), die gebeurtenis daarom zouden missen. Paulus laat zien dat het tegendeel het geval is (:15). Want als de bazuin t.Z.t. zal klinken, zullen eerst die in Christus gestorven zijn, worden opgewekt (:16) en vervolgens zullen de overlevenden samen met de opgewekten in wolken worden wegrukt, de Heer tegemoet in de lucht (:17). Wat daarover allemaal ook te zeggen valt, Paulus maakt duidelijk dat de ontslapen gelovigen niet achtergesteld worden bij de parousia.

Wat óók duidelijk is, is dat Paulus niet leert dat de ontslapenen reeds bij de Heer zijn en ‘voor Gods troon juichen’. De ontslapenen, slapen. Ze zijn zich van niets bewust. En als de tijd daar is worden ze gewekt om samen met de overlevenden, de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Niet bij overlijden gaan gelovigen naar de Heer, maar door opstanding! En niet één voor één, maar “SAMEN … de Heer tegemoet”.

En met deze woorden zouden we elkaar aanmoedigen (:18).

Delen: