GoedBericht.nl logo
English Blog

valse getuigen?

04-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Het Evangelie is een bericht. Het is geen filosofie, geen religie, geen politiek program en zelfs geen morele levensleer. Het Evangelie is het bericht, nl. dat de in de Hebreeuwse Bijbel aangekondigde Zoon van David, werd opgewekt uit de doden (Rom.1:1-4; 2Tim.2:8). Zijn geboorte was bijzonder en zijn levensloop eveneens. Zijn prediking enige jaren in Galilea en het Joodse land trok veel aandacht en riep ook veel weerstand op. Reeds op 33-jarige leeftijd werd hij door de Joodse autoriteiten overgeleverd aan de Romeinen om te worden gekruisigd buiten de poorten van Jeruzalem. Dat alles was hoogst opmerkelijk. Maar het feit bij uitstek dat het verschil maakt, is dat het graf waarin de gekruisigde gelegd was, na drie dagen leeg bleek te zijn! De zware steen voor het graf was weggerold en Jezus lag er niet meer in. Let op: vriend en vijand waren het over dit feit eens: het graf was leeg.

Op initiatief van de Joodse autoriteiten is het verhaal verspreid dat Jezus’ discipelen het lichaam van hun Meester zouden hebben gestolen (Mat.28:15). Zou deze versie wáár zijn, dan betekent dit, dat de apostelen ronduit valse getuigen waren (1Kor.15:15). Vals omdat ze schuldig waren aan zowel diefstal als aan een welbewuste leugen. Realiseert u zich hoe zwart-wit de keuze is bij het getuigenis van het Nieuwe Testament? Het is of de waarheid of pure oplichterij. Meer smaken zijn er niet.

Maar hoe geloofwaardig is de beschuldiging dat de apostelen valse getuigen zouden zijn geweest? Denkt u het zich eens in. Zouden de discipelen überhaupt in staat zijn geweest de Romeinse bewaking te passeren en de zware verzegelde steen weg te rollen? Waren de discipelen niet veel te wanhopig om zo’n diefstal zelfs maar te overwegen? Komen diefstal en moedwillige leugen overeen met het morele profiel dat we van de discipelen kennen? Zouden deze krachtige en blijmoedige getuigen willens en wetens een leugen hebben verteld? Is het niet onmiskenbaar dat ze in elk geval zelf geloofden in wat ze verkondigden? Zou het voltallige gezelschap van discipelen vervolgd, verguisd en gemarteld willen worden voor een opzettelijke leugen? En zelfs bereid zijn geweest daarvoor blijmoedig te sterven?
Is het niet absurd dit alles te veronderstellen?

Het Nieuwe Testament claimt dat de opstanding van Jezus Christus een historisch feit is. Betrouwbaar en alle aanneming waard. En de opeenstapeling van bewijzen staan ons zwart op wit ter beschikking.

Delen: