GoedBericht.nl logo
English Blog

loon?

06-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_10

‘Werken’ heeft in de Bijbel (en speciaal bij Paulus) de betekenis van: iets doen om loon (Rom.4:4). Het staat tegenover genade, dat per definitie ‘om niet’ is (Rom.3:24). Als alles genade is, hoe kan Paulus dan over ‘loon’ voor een gelovige spreken?

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.
-1Korinthe 3:8-

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen
1Korinthe 3:14-

Worden we “om niet gerechtvaardigd” om vervolgens in loondienst bij God te komen? Valt er dan toch wat te verdienen? Maar waar is dan de genade? Het antwoord is verrassend simpel: God beloont wat Hij werkt door ons. Vandaar elders sprake is van “Mijn loon” (Openb. 22:12). Beloond worden niet onze werken maar ons doen om niet.

Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen…
-1Korinthe 9:18-

Wat is dat: doen om niet? Het betekent: beseffen dat je iets mag doen, als een voorrecht. Waar je God dankbaar voor bent. En dat je daarom ook niet anders zou kunnen of willen (Filp.2:13). Doen om loon (=om te verdienen), kan ook een godsdienstige vorm aannemen. Dan werken we voor de Heer. Maar daar is de Heer niet mee (of van) gediend. Wat slechts wordt gehonoreerd is het werk van de Heer.

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
-1Korinthe 15:58-

In het werk van de Heer is de mens als een hamer of beitel in de hand van de timmerman. Een instrument in het werk dat Hij doet. Waarvoor Hij dus ook alle credits krijgt. Onze beloning is de eer daarin gebruikt te mogen worden, nl. wanneer we staan in de overwinning die Hij geeft door onze Heer Jezus Christus (15:57). Paulus stond daar standvastig in, d.w.z. hij dankte God voortdurend daarvoor. Vandaar dat de Heer overvloedig door Hem heen werkte.

Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen (=de collega-apostelen), doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.
-1Korinthe 15:10-

Reageer op Facebook

Delen: