GoedBericht.nl logo
English Blog

getuigen & martelaren

10-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image3

Ons woord ‘martelaar’ is afkomstig van het Griekse woord marturion, dat evenals het Latijnse martyrium, ‘getuigenis’ betekent. Een martelaar zou dus een ‘getuige’ betekenen. Eigenaardig genoeg echter heeft het begrip in vele westerse talen de strekking van iemand die ter dood gebracht wordt om zijn overtuiging. Het typeert hoe de wereld omgaat met de waarheid. Een getuige is iemand die spreekt van wat hij gezien en gehoord heeft, maar omdat de waarheid in deze boze aion (waarin de leugen regeert) niet geaccepteerd wordt, komt hij (dikwijls) om als martelaar. Dat is het lot van de getuige.

Het begrip ‘getuige’ is in hoge mate ook een juridische aangelegenheid. Getuigen worden opgeroepen voor de rechtbank. Vanuit de Bijbel kennen we de regel: “op de verklaring van twee of drie getuigen zal elk woord vaststaan” (Mat.18:16). Het is in deze hoedanigheid van getuigen, dat de apostelen ook werden aangesteld.  Ze zouden getuigen van wat ze hadden gezien. Reeds de eerste hoofdstukken van het boek ‘Handelingen’ maken dit overduidelijk.

… en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Hand.1:8

Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons ingegaan en uitgegaan is (…) een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding.
Hand.1:22

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.
Hand.2:32

en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
Hand.3:15

En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus…
Hand.4:33

Sterft iemand voor een ander, dan is zijn liefde boven alle tegenspraak verheven (Joh.15:13; Rom.5:7,8). Deze bereidheid om te sterven is ook het onbetwiste bewijs voor een betrouwbaar getuige. Is een getuige bereid te sterven, dan moeten we aannemen dat zijn getuigenis kennelijk waar is.  En dat is precies waartoe alle apostelen (1Kor.4:9) blijmoedig bereid bleken. De meeste van hen (zo niet allen) zijn ook daadwerkelijk als martelaar gestorven. Is er een beter bewijs voor hun betrouwbaarheid denkbaar dan dat? Inderdaad, mensen sterven soms voor een leugen, maar geen mens sterft voor iets waarvan hij weet dat het een leugen is.

De volgende drie feiten in het NT zijn onbetwist, d.w.z. vriend en vijand waren het erover eens.

# FEIT 1.
Het graf waarin Jezus gelegen had was leeg.

# FEIT 2
De apostelen (en honderden anderen) verklaarden unaniem, dat zij Jezus in de veertig dagen na zijn opstanding vele malen met eigen ogen hebben gezien.

# FEIT 3
Alle apostelen (en vele anderen met hen) waren zonder enige reserve bereid te sterven voor hun getuigenis.

Het zijn o.a. deze feiten waardoor ‘het Nieuwe Testament’ onvergelijkbaar is met welk religieus of filosofisch boekwerk ook. Het betreft “geen vernuftig gevonden verdichtsels” (2Petr.1:16) maar verzamelde getuigenbewijzen.  Gedocumenteerde historie. Dat is de solide rotsgrond waarop ons geloof in de opgewekte Zoon van David is gebaseerd!

Reageer op Facebook

Delen: