GoedBericht.nl logo
English Blog

nog eens: Hebreeuws

23-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 N.a.v. mijn vorige blog ontving ik van een lezeres de volgende reactie:

Ik beaam je artikel volledig, maar het is toch wel mooi om iets van het Hebreeuwse denken en de 3D structuur van de  Hebreeuwse taal te ontdekken om de rijkdom van de Schrift beetje bij beetje te leren kennen.
Althans, zo ervaar ik dat persoonlijk.

Op mijn beurt beaam ik deze reactie volledig! Hebreeuws is afgeleid van een woord dat betekent: van de andere kant. Het is de taal van gene zijde. God communiceerde reeds in de hof met Adam in deze taal. De naam Adam is Hebreeuws en dat geldt ook van de namen die aan zijn vrouw en kinderen werden gegeven. Er gaat een Goddelijke sprake uit van het Hebreeuws. Van de symboliek, de woordbetekenis van de letters, de getalswaarden, de vormgeving van de letters en de structuren in de taal.

Toen Saulus werd geroepen, gebeurde dit door een stem die tot hem sprak in de Hebreeuwse taal: “Saul, Saul…” (Hand.26:14). De naam van de vroegere vervolger van de gemeente begint met de letter S. In het Hebreeuws is dat de letter ‘sjien’. Deze letter heeft als betekenis: tand, vermaler. Saulus werd Paulus. De S werd een P. In het Hebreeuws staat de ‘pe’ voor ‘mond’. Hoe veelzeggend! De nietsontziende vermaler werd een mond. Een mond om Gods boodschap in de heidenwereld te verkondigen.

Niets wil ik afdoen van de geweldige betekenis en symboliek die gelegen is in het Hebreeuws. Integendeel, hoe meer we ons daarvan bewust worden, hoe opvallender (en zelfs verbijsterender) het wordt, dat God Zich thans niet bedient van het Hebreeuws. Dat Hij het ‘Nieuwe Testament’ en vooral Paulus’ brieven in het Grieks liet optekenen. Uiteraard is dat niet zomaar. Het is karakteristiek voor de tegenwoordige huishouding (bedeling) en Gods verborgen werk temidden van de heidenvolken.

In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here.
Paulus in 1Korinthe 14:21 (geciteerd vanuit Jesaja 28:11)

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus temidden van u, de hoop der heerlijkheid!
Kolosse 1:27

Delen: