GoedBericht.nl logo
English Blog

Grieks of Hebreeuws denken?

21-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

HEBREEUWS EN JOODS
“We moeten niet Grieks maar Hebreeuws denken”. Regelmatig kom ik deze bewering in woord en geschrift tegen. Waar dit gezegd wordt, heeft men gewoonlijk grote moeite met de apostel Paulus. Vooral met diens uitspraken over de wet van Mozes. Liever steekt men een lichtje op bij Jakobus. Dat is ook wel logisch. Jakobus schreef zijn brief aan de twaalf stammen (1), d.w.z. aan mensen met een Hebreeuwse achtergrond. Jakobus gold als één van de steunpilaren van de Joden in Jeruzalem die in afwachting waren van het herstel van Israël in hun dagen (2).

PAULUS
Paulus wist echter beter. Het was hem door openbaring bekend gemaakt (3). Nu Jeruzalem het Evangelie aangaande de Messias had afgewezen werd het Evangelie verplaatst van Israël naar de heidenen (4). Van “de besnijdenis” naar “de voorhuid” (5). Dat was een bittere pil voor de Joden. Niet in het minst ook voor de vele duizenden messias-belijdende Joden die vasthielden aan de wet en reikhalzend uitzagen naar het aanbreken van de Messiaanse tijd (6). Het is deze omvangrijke groep die Paulus wilde lynchen toen deze zijn verhaal deed in Jeruzalem. Ze konden hem aanhoren totdat… hij vertelde dat het hopeloos gesteld was met hun stad en hij daarom naar de heidenen was gezonden (7). Dat was teveel. Paulus werd geboeid afgevoerd.

UITGEREKEND GRIEKS
Paulus legt in zijn brieven het geheim(enis) uit, dat hem was bekendgemaakt. Wat God momenteel te zeggen heeft doet Hij uitdrukkelijk niet in het Hebreeuws maar in het Grieks, de taal van het NT. Het wordt geïllustreerd in het teken van vreemde talen (8). Vanuit de heidenwereld klinkt nu het Woord van God richting het ongelovige Israël. Niet een boodschap vanuit Israël naar onwetende heidenen, maar precies omgekeerd. Hoe pijnlijk voor de Jood die zich bewust is van de voorrechten die van Godswege aan Israël waren toegekend (9). En hoe confronterend om uitgerekend in Griekse brieven het grote geheim(enis) van de Hebreeuwse Bijbel te ontdekken!

—————————————–

voetnoten

(1) Jak.1:1
(2) Gal.2:9
(3) Gal.1:12, 16, Ef.3:3
(4) Hand.13:46; 28:28
(5) Gal.2:7
(6) Hand.21:20 e.v.
(7) Hand.22:17-22
(8) 1Kor.14:21
(9) Rom.9:4,5

Delen: