GoedBericht.nl logo
English Blog

het kortste vers in de Bijbel

14-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Johannes 11:35 (“Jezus weende”) heet het kortste vers in de Bijbel te zijn. Dat klopt… voorzover we het in de Nederlandse vertaling lezen. Maar in het Grieks staan hier drie woorden met in totaal 16 letters.

Bladeren we echter verder in de Griekse grondtekst dan komen we in 1Thessalonika 5 een nóg korter vers tegen. Is vers 17 (“bidt zonder ophouden”) al een zeer kort vers met 22 letters in twee woorden, het direct daaraan voorafgaande vers 16 spant de kroon:

1Thessalonika 5:16 telt slechts 14 letters in twee woorden. Korter treffen we het nergens!

Toen Jezus geconfronteerd werd met de dood van zijn goede vriend Lazarus, lezen we kort maar veelzeggend: Jezus weent. Het is bij die gelegenheid dat hij ook al een voorproefje demonstreerde van zijn glorie als “de Opstanding en het Leven”. Een voorproefje, want Lazarus zou later opnieuw sterven. Het is tekenend dat Lazarus naar buiten kwam, gebonden in grafdoeken (Joh.11:44).

Toen daarentegen Christus Zélf, op de hoogtijdag van de eersteling-schoof verrees uit het graf, liet Hij de doeken waarin hij een paar dagen tevoren was gewikkeld, in het graf achter. Hij stond op als de Eersteling uit de doden om nooit meer te sterven!  Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht! Hetzelfde Leven dat de gelovigen zullen ontvangen als de bazuin zal klinken. Paulus schrijft daarover in 1Thessalonika 4. Het is na deze woorden dat Paulus afsluit met de aanmoediging van ongelimiteerde vreugde.

Jezus weende en ging de confrontatie met de dood aan. En nu, schrijft Paulus, “wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem” (Rom.6:9). Daarom verblijden we ons! Altijd. 1Thessalonika 5:16 mag dan het kortste vers in de hele Bijbel zijn, qua inhoud is het eindeloos. De dood is overwonnen!
Dat, en niet minder, is het Goede Bericht.

Delen: