GoedBericht.nl logo
English Blog

de hemel in het midden

08-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

in het midden van de wateren

Wie zich een voorstelling maakt van wat in Genesis 1 wordt gezegd over de positie van de hemel doet een wonderlijke ontdekking. In 1:2 wordt vermeld: “duisternig lag op de vloed” en “de Geest Gods zweefde over de wateren”. Dan in vers 6 brengt God het uitspansel tot stand. Waar? “In het midden van de wateren”, d.w.z. in het midden van de wateren waarmee de wereld was bedekt. Kijken we naar het vervolg in Gen.1 dan blijkt dat het uitspansel (= de hemel; 1:7) het totale hemelruim omvat. Immers, in Gen.1:14-16 lezen we letterlijk over “de lichtdragers in het uitspansel des hemels”. Enerzijds dus de zon, de maan en de sterren in het uitspansel en anderzijds “de wateren boven het uitspansel’. M.a.w. “het uitspansel des hemels” wordt omgeven door water, boven en onder.

Spreuken 8:27 refereert aan dezelfde gebeurtenis als Gen.1:6. Daar lezen we dat toen God de hemel bereidde, Hij een cirkel trok over het oppervlak van de oceaan*. Het oppervlak van de oceaan is cirkelvormig en volgens Gen.1 bevindt de hemel zich niet buiten maar “in het midden” van die cirkel (=de wateren).

* oceaan is hier hetzelfde woord als in Gen.1:2, waar het vertaald wordt met ‘vloed’.

Een cirkel over het oppervlak van de oceaan. Links de ons bekende voorstelling en rechts de voorstelling in Genesis 1.

Dit wereldbeeld is om twee redenen bijzonder. In de eerste plaats omdat uit de Bijbelse voorstelling volgt dat de wereld bol is, dit i.t.t. het primitieve idee van een platte aarde, waarvan men zou kunnen afvallen. Maar minstens zo opvallend is dat we ons niet aan aan de buitenbant maar aan de binnenkant van de aardbol lijken te bevinden…

de hemel als uitgespannen tent

Voordat we op dit laatste nader ingaan, moeten we ons eerst realiseren, wat het belang is van “het uitspansel in het midden…”. Daarvoor dienen we te begrijpen waarom de hemel ‘uitspansel’ wordt genoemd. Het woord ‘uitspansel’ is ontleend aan het beeld van een tent die wordt uitgespannen (Jes.40:22). Ook Psalm 19:4 zegt dat God in de wereld een tent heeft uitgespannen (>het uitspansel). In de Bijbelse symboliek is de hemel een tent. Gods tent, de tabernakel was dan ook een afbeelding van de hemelse dingen (Hebr.9:24). En hoe werd de tabernakel gepositioneerd? De stammen van Israël werden opgesteld rondom de tabernakel (Num.2:2). Dus ook hier, evenals in Genesis 1: de uitgespannen tent (>het uitspansel) in het midden! Het demonstreert hoe God Zijn woonplaats centraal stelt.

de tabernakel in het midden

Door de hemel fysiek in het midden van de wereld te situeren, presenteert Genesis 1 een theocentrisch wereldbeeld. De woonplaats van God in het midden. Grafisch voorgesteld:

een theocentrisch wereldbeeld: naar boven = naar binnen.

inversie

De vraag dringt zich ondertussen aan ons op: hoe verhoudt deze voorstelling (het hemelruim in de aardbol) zich tot de wetenschappelijke voorstelling? Gods waarneming lijkt precies het omgekeerde te zijn van de onze. Het keert het ons bekende wereldbeeld binnenstebuiten. Wat volgens het wetenschappelijke model het buitenste is (achter de sterren), is in de Bijbelse voorstelling juist het binnenste. Wiskundig geformuleerd: de Bijbelse voorstelling is een inversie (=omkering) van de wetenschappelijke voorstelling en vice versa. Laat ik dat kort uitwerken.

de grijze bol binnen is een inversie van de grijze bol buiten

In een inversie-wereld wordt alles richting het centrum tot in het oneindige kleiner. Atomen, astronauten, ruimteschepen maar ook meetinstrumenten, alles krimpt richting het middelpunt. Een andere consequentie van inversie is dat licht geen rechte, maar een cirkelvormige weg gaat.

het zonlicht in een holle wereld

Het bijzondere van inversie is dat alle verschijnselen in het copernicaanse model, zich voor een waarnemer in het inversie-model op een gelijke wijze voordoen. D.w.z. ook in een holle wereld ziet b.v. een astronaut de aarde vanuit de ruimte als een bol. Doordat de ruimte zich kromt, kijkt hij als het ware door een visooglens naar de aarde.

als in een visooglens

Ook in een inversie-wereld moet een raket vanaf de aarde een kleine 400.000 km. afleggen om de maan te bereiken. Dat lijkt bizar, maar de verklaring daarvoor is dat alles richting het centrum krimpt, dus ook het ruimteschip en de kilometers steeds ‘korter’ worden. Zo is het hemelruim ondanks haar begrenzing, toch onmetelijk (vergl. Jer.31:37).

Overigens, hoe excentriek een holle aarde ook schijnt, haar basis-ingrediënten zijn in de wetenschap allen bekend. Ook de wetenschap spreekt van gekromde ruimte en een begrensd en bolvormig universum. En Einstein stelde al dat wanneer men een oneindig versterkte telescoop recht naar boven zou richten, men de andere kant van de wereld zou waarnemen. Op een aardbol lijkt dat een bizar gegeven maar in een aardbol is dat niet meer dan vanzelfsprekend.

Aan wijlen prof. H.S.M. Coxeter, hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Toronto en expert op het gebied van geometrische inversie, werd de vraag gesteld of je kunt bewijzen of we op een bolle of holle aarde leven? Zijn antwoord luidde:

Ik zou geen enkele kunnen bedenken. Een raketvlucht, een eclipse, de Slinger van Foucault, een Corioliseffect – van elke observatie die we doen aan de buitenkant van de aarde, hebben we een exacte duplicaat versie aan de binnenkant van de aarde. Er bestaat geen manier om te vertellen welke de waarheid is”.
OMNI Magazine October 1983

naast elkaar

De voorstelling van de aarde als bal in de ruimte is gebaseerd op onze waarneming en vormt de simpelste manier om verschijnselen te verklaren. Tegelijkertijd is daar de Bijbelse voorstelling van een aarde met de hemel het midden. Dat is Góds waarneming. Hooguit dwaas vanuit het perspectief van de wereld (vergl.1Kor.1:20). Zoals het bovengenoemd populair wetenschappelijk artikel oordeelde: “a maddening theory…”. Maar, zo voegde ze er aan toe: “…that can’t be disproved” (= een gekmakende theorie die niet kan worden weerlegd).

theocentrisch!

Het concept van een bolle aarde is geldig binnen het wetenschappelijk bedrijf, maar voor wie de Schrift gelooft gaat daar Gods point of view bovenuit. Voor Hém staat de hemel in het midden – dat wil zeggen: een theocentrisch wereldbeeld. Waar men op aarde ook omhoog wijst, men wijst naar de woonplaats van God! En is de levende natuur ook niet een prachtige bevestiging van dit concept? Wijst daarin niet alles naar het midden? Is niet alles een uitbreiding vanuit het centrum? Of we nu een doorgesneden kiwi, een sinasappel, een meloen of een ei zien. Of een paardenbloem, een madeliefje, de jaarringen van een boom of een spinneweb. Altijd is de kern of essentie gelegen in het centrum. Zijn het niet allemaal ‘artistieke’ expressies van de Schepper van hemel en aarde?

beelden van hemel en aarde

 

—————————————————

LINKS,
voor wie wat nader kennis wil nemen van het hemelcentrische wereldbeeld (of geo-kosmos/ celluaire kosmos/ concave aarde). De lezer oordele zelf.

the hollow earth: a maddening theory that can’t be disproved (OMNI Magazine October 1983)
The Inversed Earth Hypothesis 
inside-out universe
turning the universe inside-out (filosofische/ conceptuele benadering)
Professor Sexl over het geokosmos-model (google translated vanuit het Duits)
Het Bijbels wereldbeeld (NBC, Ab Klein Haneveld)
inversion-tool (tool dat toont hoe geometrische inversie in een cirkel werkt)
Hollow Earth Applet

Delen: