GoedBericht.nl logo
English Blog

nog eens: geachte heren

01-10-2010 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v. mijn vorige blog over ‘de man als heer’ ontving ik o.a. de volgende reactie:

Impliceert dit namelijk ook dat wanneer de vrouw en de man een meningsverschil hebben over hoe een probleem in het gezin het beste opgelost kan worden, en ze denken er verschillend over ten opzichte van elkaar, dat de man dan altijd z’n eigen inzichten moet volgen, en dat de vrouw dit moet accepteren en mee moet doen?

Wat de vrouw geacht wordt te doen, was niet mijn punt in het stukje dat ik schreef. Het ging me er om dat de man zich een heer zou weten.

Heer zijn is iets heel anders dan de baas spelen en je autoritair opstellen. Het Bijbelse principe is dat iemand die de eerste wil zijn, zich zou opstellen als de laatste en een dienaar wordt van allen (Marcus 9:35). M.a.w. als de man heer des huizes is, dan impliceert dit dat hij zich wegcijfert en dienstbaar is aan vrouw en kinderen. We zien dit in Efeze 5 waar de relatie Christus en de Ekklesia ten voorbeeld wordt gesteld voor de man-vrouw verhouding. Christus is het Hoofd van de Ekklesia en bewijst dit doordat Hij zich voor haar overgeeft, haar heiligt en reinigt door het Woord en haar zó stralend maakt. Voor de Ekklesia is het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend zich aan Hem te onderschikken. Als de man hoofd is van zijn vrouw, dan betekent dit dat hij verantwoordelijk is voor haar welzijn en geluk.

Zoals de zon de maan doet schijnen, zo is de man geroepen de vrouw te laten stralen. De zon als constante verwijst uiteraard in de eerste plaats naar God maar vervolgens ook naar de man die naar Gods beeld is geschapen (Gen.1:26,27). De maan daarentegen is vanouds een vrouwelijk symbool. Ze wordt geassocieerd met vruchtbaarheid en maakt een maandelijkse cyclus door hetgeen haar variabel in gestalte en uitstraling maakt. Het is een plaatje van de vrouw die vanwege de hormonen (de maandelijkse cyclus) veel meer onderhevig is aan emoties en ‘gestalten’. De vrouw zou iemand hebben waarop ze kan leunen. Een heer, iemand die koers houdt, leiding geeft en waarop zij aan kan.

Delen: