GoedBericht.nl logo
English Blog

is Jezus gelijk aan God?

05-10-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoekster van de site ontving ik de volgende mail:

Beste Andre,
 
Bedankt voor je snelle antwoord.
 
Inderdaad dat artikel die link die je me gegeven heb, heb ik helemaal doorgelezen. Alleen toch begreep ik het nog steeds niet.
Ik bleef haken bij de zin ” Deze God is de Onzichtbare en de Zoon is diens Beeld en Gestalte.”
 
Kunt u mij uitleggen hoe dit geinterpreteerd wordt. Wat wordt daarmee precies bedoeld.
Bedoeld u dat God eruit ziet zoals Jezus, stelt u daarmee dus Jezus gelijk aan God. Of hoe moet ik dit zien?
 
Ik heb geprobeerd het artikel te begrijpen maar aan de hand van de info op de site kon ik het nergens echt goed uit begrijpen vandaar hoop ik dat u het mij in het kort toch nog uit wil leggen wat bedoeld wordt met deze zin.
 
Alvast bedankt. En ik hoop op een antwoord.
 
Vriendelijk groet,
B

Ik heb het volgende terug geschreven:

Beste B,
 
Zoals ik het vanuit de Schrift versta is God Geest (1), de Onzichtbare (2). Niemand heeft ooit God gezien (3). Niettemin openbaart Hij Zich en Hij doet dit d.m.v. de Zoon (3). Vóór “de tijden van de aionen” (4) heeft Hij de Zoon voortgebracht als “Eerstgeborene van elk schepsel” (5) en “het Begin der schepping Gods” (6). Alle dingen zijn UIT God, de Vader (de bron) en DOOR de Zoon (het kanaal) (7). De Zoon is Degene door Wie God de Vader Zich volkomen openbaart, “de afstraling van Zijn heerlijkheid” (8). Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien (9). Voor Zijn menswording was Hij “de Gestalte Gods” (10). Waar God dus in het Oude Testament als gestalte verscheen, was dit per definitie de Zoon. “De Zoon van Gods liefde” is het “BEELD van de onzichtbare God” (11). Beeld van God wil zeggen: Hij REPRESENTEERT God (12), zoals bij beeldspraak altijd het één een representatie van het ander is. Na zich (niet in “de gestalte Gods” maar in “de gestalte van een slaaf”) vernederd te hebben tot de dood van het kruis, is aan Jezus de Naam boven alle naam geschonken, JAHWEH (13), opdat in de naam van Jezus (=JAHWEH is Redder) zich alle knie zou buigen en elke tong van harte zou belijden: Jezus is Heer! Tot eer van God de Vader! (14)

George Washington, d.w.z. een beeld van hem.
George Washington, d.w.z. een bééld van hem (vergl. Matteus 22:40)
 
Hopelijk ben ik zo wat duidelijker voor je. Woorden van mensen zijn in deze heilige zaken erger dan waardeloos. Daarom doe ik mijn best om uitsluitend de woorden van de Schrift zelf te gebruiken. Je zult mij dus geen termen horen of zien gebruiken als ‘drieëenheid’, ‘één wezen, drie personen’, ’twee naturen’. ‘God de Zoon’ (i.p.v. “de Zoon van God”), etc. Dat is weliswaar ingeburgerde en zelfs heilig verklaarde terminologie, ontstaan vanuit conflictsituaties in de vroege kerkgeschiedenis, maar onbekend in de Schrift. Het zijn “woorden van menselijke wijsheid” (15) die uitgaan “boven hetgeen geschreven staat” (16).
 
Ik wens je veel wijsheid van boven om onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus in waarheid (beter) te leren kennen!
Een vriendelijke groet,
-André Piet-
 
De Schriftplaatsen waaraan ik refereer:
1. Johannes 4:24
2. Kolosse 1:15
3. Johannes 1:18
4. 2Timotheus 1:9
5. Kolosse 1:15
6. Openbaring 3:14
7. 1Korinthe 8:6
8. Hebreeën 1:3
9. Johannes 14:9
10. Filippi 2:6
11. Kolosse 1:14,15
12. Mattëus 22:20
13. Psalm 148:13
14. Filippi 2:9-11
15. 1Korinthe 2:14
16. 1Korinthe 4:6

Delen: