GoedBericht.nl logo
English Blog

de man als heer

24-09-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Mannen zijn heren. Althans, zo worden ze aangeduid op de deuren van openbare toiletten, of als aanhef bij officiële correspondentie (geachte heer) of als ze en public worden aangesproken (dames en heren). Toch denk ik dat de impact van het woord onze geëmancipeerde samenleving compleet ontgaat. Zou men zich realiseren wat een ‘heer’ is, dan zou men het niet zomaar als synoniem voor ‘man’ gebruiken.

In de Bijbel heet de man met recht een ‘heer’. Sara noemde haar man “mijn heer”, zo lezen we (1Petr.3:6). Abraham was haar hoofd maar ook “de heer van het huis”. De heer van het huis is de eigenaar, degene die het beheert. Op hem rust de voortreffelijke taak zijn huis te (be)sturen en richting te geven. En daarom ook te onderrichten, als heer én meester. Zo ook bij Paulus.

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in discipline en terechtwijzing van de Heer.
Efeze 6:4

‘Heer’ en ‘hoofd’ zijn eretitels voor de man (1Kor.11:3). Het is ook zijn grote roeping. Zijn vrouw te laten stralen (Ef.5:23-27) en de kinderen te verblijden, te trainen en wijs te maken in het Woord van de Heer.

Delen: