GoedBericht.nl logo
English Blog

‘Martin Zender goes to hell’

17-03-2004 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Onder deze titel is recentelijk (2004) in Amerika een nieuw boekje van Martin Zender verschenen. De schrijver verstaat de kunst om in een klein, dun boekje (78 pagina’s) zeer fundamentele zaken, eenvoudig uit de doeken te doen. Inmiddels waren we van hem gewend dat zijn stijl behoorlijk provocerend kan zijn, en dat is in deze publicatie opnieuw het geval. Hij aarzelt niet om de leer aangaande de hel een lering van demonen te noemen, waarvoor Paulus in zijn dagen reeds waarschuwde (1Timotheüs 4:1). Er is geen leerstuk dat zo’n afschuwelijk karikatuur van onze God heeft gemaakt, als juist dit dogma. Het is ve-le malen erger dan dan welk afgodsbeeld van hout of steen ook. Het idee dat God eindeloos zou straffen en folteren kan maar uit één koker komen… dat van “de leugenaar van den beginne”.

Zender laat zien dat de waarheid aangaande ‘de hel’ ten onder is gehouden in vrijwel alle Bijbelvertalingen. Het woord dat schuil gaat achter ‘hel’ is een gewone plaatsnaam (Gehenna = dal van Hinnom, vuilverbranding van Jeruzalem) en namen behoren niet vertaald te worden. Iedere vertaler weet dat. Alle namen in de Bijbel worden gewoon onvertaald vanuit het Hebreeuws of Grieks overgezet, behalve de naam Gehenna. Dit is ongehoord! Ieder woordenboek of lexicon kan u vertellen voor welke geografische locatie Gehenna staat, maar bijna alle Bijbelvertalingen hebben er niettemin een mythische hel van gemaakt. Dat is theologische manipulatie van de eerste orde! Iedereen die geïnteresseerd is, kan de waarheid omtrent dit feit eenvoudig natrekken. Zender belicht in dit kleine boekje op een excellente wijze alle thema’s die met het onderwerp ‘hel’ te maken hebben. Voor wie Engels geen bezwaar is, kan ik Zender’s nieuwste pennenvrucht warm aanbevelen.

Delen: