GoedBericht.nl logo
English Blog

lieflijke voeten

12-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

In Romeinen 10:15 lezen we:

En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

Paulus citeert hier Jesaja 52:7 waar gesproken wordt van een vreugdebode die vanaf de bergen een goed bericht komt brengen. Een boodschap van bevrijding en redding. Maar waarom heten zijn voeten “lieflijk”? Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, wordt elders weergegeven met sierlijk (Ps.93:5) en bekoorlijk (Hoogl.1:10). Wat specifiek maakt de voeten van een vreugdebode sierlijk en bekoorlijk? Wat is er anders aan zijn voeten? Is het niet dat zijn voeten huppelen en dansen?! Voeten van wie in rouw zijn of gedeprimeerd, slepen zich voort en sjokken. Maar wie iets blij mag aankondigen loopt lichtvoetig en speels. Liefelijke voeten huppelen en springen.

Toen Paulus in Lystra was luisterde een man naar hem, die vanaf zijn geboorte verlamd was aan zijn voeten (Hand.14:8,9). Paulus keek hem scherp aan en zei tot hem: ga recht op uw voeten staan! En wat deed de man? “… hij SPRONG OP en wandelde” (14:10). Springen en huppelen is wat kinderen doen. Het hoort bij de jeugd en nieuw leven. Lammetjes springen in de wei.

Veel preken heb ik gehoord over “waardige wandel” (Kol.1:10) en vrijwel altijd gaat het over ernst en zware verantwoordelijkheden. Maar het goede bericht is juist een boodschap van bevrijding van zware lasten (Mat.11:28)! Van niet bezorgd hoeven zijn. Van hoop en verwachting!  Dat maakt onze voeten liefelijk.

Huppelen is wat David deed toen de ark overgebracht werd naar Jeruzalem (2Sam.6:16). David was uitgelaten, tot grote ergernis van Michal, de dochter van Saul, die vond dat David lichtzinnig deed. Het is de typerende reactie van religieuze veroordeling. Wie niet wil weten van het goede bericht kan geen begrip opbrengen voor het huppelen van de vreugdebode. Maar David liet zich er niet door hinderen, integendeel (2Sam.6:22).

De blijde tijding geeft aan onze wandel vleugels.

… wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
-Jes.40:31-

Dat zijn lieflijke voeten!

Reageer op Facebook

Delen: