GoedBericht.nl logo
English Blog

Job als type van het volk van Jakob

15-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

In het boek Job wordt, tegen de achtergrond van Jobs lotgevallen, het grote vraagstuk van het menselijk lijden besproken. Jobs vrienden kunnen niet anders dan de spreekwoordelijke jobstijdingen als een straf van God beschouwen. Job zelf klaagt God aan met verwijtende vragen. Totdat aan het eind van het boek God zelf het woord neemt. Niet om antwoord te geven op de gestelde vragen maar om de mens op z’n plaats te zetten. “Wil de bediller twisten met de Almachtige?” (40:2)

Er is één aspect van het boek Job dat niet vaak aandacht krijgt. En dat is de opmerkelijke link tussen het lijden dat Job trof en het lijden van het volk van Jakob in de geschiedenis. Een paar punten op een rijtje waarin Job een type blijkt van het volk van Jakob.

  1. Job was door God rijk gezegend, boven iedereen in het Oosten (1:1-3). Zo is het volk van Israël te midden van de volken door God uitgekozen en gezegend met met een land, overvloeiende van melk en honing.
  2. Job vreesde God, diende Hem en bracht offeranden (1:1,5) zoals ook Israël God vreesde en Hem diende in de eredienst van offers.
  3. Achter de schermen was Job een centraal onderwerp in de hemelse gewesten. Satan, “de aanklager van de broeders” krijgt de volmacht om Job alles af te nemen, behalve zijn leven (1:6-12). Zo is het volk van Israël de geestelijke spil van de wereldgeschiedenis. De tegenstander weet dit en krijgt de volmacht om zich tegen dit volk te keren (antisemitisme). Met de restrictie dat het volk ondanks alles gespaard zal blijven.
  4. Job verloor al zijn bezittingen door aanvallen van vijandige volken (1:15,17). Precies zoals Israël meerdere malen haar land kwijtraakte, het laatst door de Romeinen, waardoor het volk voor tweeduizend jaar in de diaspora terecht kwam.
  5. Job verloor niet slechts zijn bezittingen door vijandige volken maar ook zijn zonen en dochters. Hoeveel miljoenen zonen en dochters van het huis van Jakob zijn niet omgekomen in de diaspora en het slachtoffer geworden van antisemitisme?
  6. Jobs vrienden verklaren dat Job het lijden aan zichzelf te danken heeft. Het is Gods straf (volgens hen) voor zijn zonde die hem treft. Is dat ook niet wat de godsdienstige verwanten van Israël (de christenen) beweren over Israëls lotgevallen? De Joden die als ‘Godsmoordenaars’ zoveel leed hebben moeten verduren…
  7. Uiteindelijk is het God zelf die het stilzwijgen verbreekt en vanuit de storm het woord neemt (38:1). Hij voert daarbij twee schrikwekkende beesten op, de behemoth en de leviathan (40 en 41). De storm spreekt van de grote verdrukking die zal komen en van de tijd dat God zijn stem zal doen horen. Op het wereldtoneel zullen twee verschrikkelijke Beesten verschijnen (Openb.13).
  8. Door dit finale antwoord van God komt Job tot de erkenning: “…  nu heeft mijn oog U aanschouwt”. Job doet boete in stof en as (42:5,6). Zo zal het huis van Jakob door de grote verdrukking tot erkenning komen en oog in oog komen te staan met haar Heer.
  9. Na Jobs inkeer richt Gods toorn zich tot Jobs vrienden die geen recht hadden gesproken van Hem (42:7). Het is door Jobs voorbede dat hun onheil wordt afgewend (42:8,9). Zo zullen in de toekomst de volken die niet recht hebben gesproken van God, getroffen worden met onheil. Maar ter wille van het huis van Jakob zal God niettemin alle volken zegenen.
  10. God brengt een keer in het lot van Job die een dubbel deel ontvangt van wat hij ooit bezat (42:10). Zo zal God een keer brengen in het lot van het huis van Jakob en hen verzamelen naar hun land om hen daar te zegenen zoals Hij niet eerder gedaan heeft. Daar ontvangt ze de eerstgeboortezegen: het dubbele deel!

Reageer op Facebook

Delen: