GoedBericht.nl logo
English Blog

van kaft tot kaft

18-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13
Orthodoxie spreekt graag over ‘de Bijbel van kaft tot kaft’. Maar van wat er tussen die kaften staat (de inhoud) heeft men helaas geen idee! Het woord ‘kaft’ betekent oorspronkelijk ‘bedekking’ (vergl. het Engelse woord ‘cover’). Is dat niet veelzeggend?

Sprekend over het Joodse volk, betoogt Paulus in 2Korinthe 3, dat tot op heden een bedekking op de lezing van het oude verbond ligt (:14,15). Men ziet slechts de buitenkant (commando’s: “gij zult” en “gij zult niet”) zonder zicht op de inhoud (=Gods belofte). Vandaar dat men ook gebukt gaat onder ‘de letter die doodt en veroordeelt’ (:6-9). In het orthodoxe christendom is dit niet anders. Hun Bijbel bevat i.t.t. die van het Jodendom een ‘Nieuw Testament’ dat is waar. Maar deze ligt net zo goed onder een bedekking. Het lezen van de Bijbel is een dood ritueel. Zou men de Schriften onderzoeken, dan zou men ont-dekken dat heel de Schrift getuigt van de opgewekte Christus (Joh.5:39,40). Van Hem die de dood overwint en allen rechtvaardigt (Rom.5:18). Wie Hem heeft ont-dekt hoeft de Bijbel niet meer te verdedigen. Want dat levende Woord spreekt voor zich!

Reageer op Facebook

Delen: