GoedBericht.nl logo
English Blog

apostel… door Gods wil

07-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

In de beide Korinthe-brieven, de Efeze-brief en de Kolosse-brief begint Paulus met zich voor te stellen als apostel (=afgevaardigde) van Christus Jezus, door Gods wil…

images13

Het feit dat hij met deze statement zijn brief aanvangt en dat zelfs vier keren doet, is veelzeggend. Het refereert aan de bijzondere wijze waarop hij geroepen werd (zie 1Kor.1:1). Saulus van Tarsus is geen afgevaardigde van Christus Jezus omdat hij dat zelf zocht of voor gekozen heeft. Vanuit zichzelf haatte hij de naam van Jezus en met tomeloze woede vervolgde hij de christenen (Hand.26:11). Juist bij zijn roeping was hij zelfs op weg naar het buitenland (Damascus) om ook daar zijn vervolging voort te zetten, met speciale toestemming die hij van de hogepriesters daarvoor had gekregen (Hand.26:12). Dat was Saulus van Tarsus. En dat uitgerekend hij bij die gelegenheid een apostel van Christus Jezus werd, kan slechts verklaard worden door één reden: GODS WIL.

Later verklaart Paulus dat de genade van de Heer hem overweldigd heeft (1Tim.1:14). Vanaf de moederschoot had GOD hem uitverkoren (Gal.1:15) om zijn GENADE niet alleen te prediken maar ook ten toon te stellen. Paulus is een demonstratie-model van genade en verzoening: “de eerste der zondaren” (1Tim.1:15).  GOD verzoent vijanden met Zich en als Hij dit kan met iemand als Saulus, dan is Hij in staat alle vijanden, in hemel en op aarde, met Zich te verzoenen (Kol.1:20). Dat is wat Paulus noemt “de hoop van het Evangelie” (Kol.1:23). Deze hoop hangt niet af van menselijke keuzes of de wil van welk schepsel dan ook. GOD wil het, Hij kan het en Hij zal het realiseren!

Reageer op Facebook

Delen: