GoedBericht.nl logo
English Blog

leven uit de rots

25-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen ….
Matteüs 27:59,60

Het graf waarin Jezus gelegd was in de rots uitgehouwen. Dat betekent dus dat toen Jezus ten derde dage verrees, er LEVEN uit de rots kwam. Onwillekeurig gaan de gedachten dan uit naar de geschiedenis dat het volk van Israël, van de dorst dreigde om te komen in de woestijn. Mozes zou de staf nemen nemen en de rots zou vervolgens levend water voortbrengen (Num.20:8). Verwijst dit niet naar wat God deed op de dag van de opstanding? De staf die Mozes moest nemen was sowieso al een embleem van opstanding. Niet alleen omdat het de staf was die ooit een levende slang was geworden maar ook omdat het de staf was die kort tevoren amandelbloesem had voortgebracht en waardoor Israëls hogepriester was aangewezen…
Hoe dan ook, door de staf kwam er leven uit de rots tevoorschijn. Een prachtig type van de dag dat de Eersteling verrees!

Delen: