GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

de tweede generatie

26-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met (lett. in) uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden…
Romeinen 10:9

Vroeger thuis hoorde ik regelmatig de spreuk: de eerste generatie verwerft het, de tweede generatie beërft het en de derde generatie verderft het. Dit is gelukkig geen wet van Meden en Perzen, maar dat het fenomeen vaak kan worden vastgesteld, valt moeilijk te ontkennen. Economisch in b.v. familie-bedrijven. Maar ook in geestelijk opzicht zie je het telkens weer gebeuren. In gezinnen en geloofsgemeenschappen.
Een eerste generatie ondervindt veel moeite en strijd bij het doen van bijzondere ontdekkingen in de Bijbel en het doorgeven daarvan. Maar de kinderen van deze ontdekkers, krijgen dit in de opvoeding als vanzelfsprekend mee. Zij kennen de ontdekkingen slechts van horen zeggen. Tweede hands.

Maar geloof is geen erfgoed. Het zit niet in de genen. En het louter aanhoren van een boodschap maakt al evenmin tot een gelovige. Paulus schreef: men gelooft in het hart. Ouders kunnen het Woord voorleven en doorgeven. Geloof is immers uit het horen. Maar het heet pas geloof, als een mens in zijn hart (van binnen dus), YES!!! zegt. Dat de eigen knieën worden gebogen en de eigen mond de Heer aanroept. Ook dát moet de tweede generatie ( “het volgende geslacht”) worden verteld. Zodat ze niet in slaap worden gesust en ‘lippendienst’ wordt aangezien voor geloof.

Delen: