GoedBericht.nl logo
English Blog

YAHWEH en God de Zoon?

14-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v. de studie van zondag j.l. “de Naam boven alle naam“, ontving ik de volgende vraag:

Als Jezus de openbaring van YAHWEH is, welk bezwaar is er dan tegen Hem God de Zoon te noemen?

Antwoord:

#1 Nergens lezen we in de Schrift de uitdrukking “God de Zoon” zoals we wél talloze keren over “God de Vader” lezen. Sterker nog, Paulus stelt kort en bondig vast: “… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER” (1Kor.8:6). Konsekwent heet Jezus Christus “de Zoon ván God”. Dat ‘Jezus God is’ is waar zoals het waar is dat b.v. “de akker de wereld is” (Mat.13:38): het is beeldspraak, d.w.z. het één is een voorstelling van het ander en wordt daarmee geïdentificeerd (‘op deze munt zie je de koningin’). De Zoon is het Beeld van de onzienlijke God (Kol.1:15 vergl. Mat.22:20).

#2 Het loutere feit dat Jezus de Naam boven alle naam ontvangen heeft, bewijst dat dit geen intrinsieke maar toegekende heerlijkheid is. God de Vader heeft nimmer de Naam boven alle naam ontvangen, maar bezit deze naar Zijn wezen.

#3 Via de diepte van “de dood, ja de dood van het kruis” is Jezus uitermate verhoogd opdat in de naam van JEZUS  (=YAHWEH is Redder) zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus is Heer. Waarom? Voor zijn eigen eer? Nee, “tot eer van God de Vader”! De glorie van de Zoon is dat Hij de onzienlijke God volkomen openbaart en het Hem uitsluitend om Diens eer te doen is (1Kor.15:28)!

Delen: