GoedBericht.nl logo
English Blog

de vloed over Mesopotamië

09-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Laatste wijziging: 27 aug. 2009

Een kleine twee weken geleden gaf ik een studie onder de titel ‘het zondvloedverhaal van Sem, Cham en Jafeth‘. Daarin bracht ik o.a. naar voren dat de geschiedenis van Genesis 6-9 een rapportage van directe ooggetuigen is: de zonen van Noach. Wat ik daarbij tevens betoogde was dat de geschiedenis niet over ‘de planeet aarde’ gaat maar over “het land” (ha arets), vanuit het perspectief van de arkbewoners.

Ik wil daar graag in deze weblog nog een interessant argument aan toevoegen. In Genesis 8:8 lezen we dat Noach een duif uitzond om te zien of de wateren waren afgenomen van de aardbodem. Een paar verzen daarvoor (8:5) was reeds vermeld dat de toppen van de bergen zichtbaar waren geworden. Niettemin lezen we in vers 9:

Doch de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet en keerde tot hem in de ark terug, omdat op de gehele aarde (beter: het gehele land) water was

De zinsnede “omdat op het gehele land water was” is niet absoluut maar bezien vanuit het perspectief van de duif. Immers het hoogst gelegen land was inmiddels weer boven water. Welnu, op dezelfde wijze is de uitdrukking “onder de ganse hemel” (7:19) niet absoluut maar bezien vanuit het perspectief van Noach’s zonen.

Voor wie graag wat meer zou willen lezen over de vloed in  Noach’s dagen kan ik een artikel van Hugh Ross’ website (www.reasons.org) zeer aanbevelen. In dit Engelstalig artikel wordt o.a. ingegaan op de meer wetenschappelijke kanten van een gebeurtenis als beschreven in Genesis 6-8. Hugh Ross betoogt hoe de toenmalige mensheid (op acht zielen na) is omgekomen in de landstreek van Mesopotamië, dat een soort U-vormige schaal is. Bij een overstroming (vloedgolf) vanuit de Perzische Golf, die op sommige plaatsen wel een diepte van 400 meter bereikte, kwamen in zijn visie grote delen van Irak, Iran, Koeweit, Saoedi-Arabië en Syrië onder water te staan (zie onderstaande kaartjes). De ark kwam uiteindelijk vast te liggen aan de noordelijke begrenzing van het waterbekken, en wel op een uitloper van het Ararat-gebergte.
Enfin, leest u het artikel zelf maar…

Een impressie van wat een watervloed vanuit de Perzische golf met Mesopotamië gedaan zou kunnen hebben.

En wie de smaak te pakken heeft, zou zeker ook deze video moeten bekijken: creation as science. Intrigerend!

Delen: