GoedBericht.nl logo
English Blog

is ds. Paul Visser een complotdenker?

14-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Op GoedBericht.nl wordt sinds maart 2020 gewezen op de profetische betekenis van de totalitaire ontwikkelingen die wereldwijd gaande zijn. Lockdowns, mondkapjes, censuur van het vrije woord, QR-controle en steeds verdergaande uitsluiting van ongevaccineerden zijn tekenen aan de wand. Van hogerhand werd ons van meet af aan verzekerd dat de vrijheidsbeperkingen slechts tijdelijk zouden zijn, maar na anderhalf jaar is dat inmiddels wel gelogenstraft. Of wat te denken van de claim dat ‘het vaccin’ ervoor zou zorgen dat ‘we het virus eronder zouden krijgen’? De waarheid is dat het experimentele ‘vaccin’ slechts enkele maanden blijkt te werken en dat in ziekenhuizen in een land als Israël de coronagevallen grotendeels dubbel-gevaccineerden betreft. Wie daar geen derde prik neemt, geldt als ongevaccineerd en wordt alsnog de toegang geweigerd tot publieke plekken. En telkens worden nieuwe voorwaarden gesteld om vrij te komen. Zoiets heet ‘gijzelen’.

dominee Paul Visser

Ik ben me er goed van bewust dat dit geluid in de mainstream-media wordt neergezet als ‘wappie’ en ‘complotdenken’. Het zij zo. In de christelijke media is de framing trouwens niet anders. Zondag 10 oktober hield PKN-predikant Paul Visser een preek en legde verbanden tussen de huidige ontwikkelingen en de totale controle waarvan Openbaring 13 spreekt. Voorzichtig liet hij zien hoe de plannen van het World Economic Forum en ‘The Great Reset’ waar directeur Klaus Schwab voortdurend op hamert, veel gelijkenis vertonen met de eindtijd van de Bijbelse profetie. Een van Schwabs uitspraken is:

By 2030 you’ll own nothing and you’ll be happy.
(vertaald: in 2030 bezit je niets en jullie zullen gelukkig zijn).

Dit zijn geen complot-theorieën maar agenda’s van de grote instituten en denktanks van deze wereld. Iedereen kan het zelf natrekken. Ds. Paul Visser waarschuwt dat als overheden zich meester maken van de digitalisering (en informatiebestanden worden gekoppeld), dit het einde inluidt van onze vrijheid. En door voortdurend de angst er in te houden, blijkt het grote publiek ook nog eens een zeer gewillige prooi te zijn. Visser betoogt dat de wereld van Openbaring 13, waar men zonder teken op de hand of op het voorhoofd niet langer kan kopen of verkopen, met rasse schreden dichterbij komt.

Vandaag werd de predikant door het Nederlands Dagblad aan de tand gevoeld over de bewuste preek. De redactie van de krant is duidelijk ‘not amused’ met Vissers’ verhaal. Zo verwijt de interviewer Visser:

U zegt: ‘U gaat het zelf nog maar eens onderzoeken. U kunt het allemaal vinden.’ Dat zeggen complotdenkers ook: doe zelf onderzoek.

Je wrijft je ogen uit! Is het ABC van journalistiek niet dat men vragen stelt en alles kritisch wil onderzoeken? En hier wordt een predikant door (nota bene) een journalist verweten dat hij oproept om de dingen zelf te onderzoeken! Want “dat zeggen complotdenkers ook”. Deze houding typeert de MSM, en de christelijke media onderscheiden zich daarin totaal niet, zo blijkt wederom. Ook zij worden ingepakt door het globaal uitgerolde narratief en kritische distantie wordt expliciet ontmoedigd.

geuzennamen

Ik ben blij met het zeldzame geluid dat Paul Visser laat horen*. Een roepende in de (kerkelijke) woestijn. Er is moed voor nodig om bereid te zijn om voor ‘wappie’ en ‘complotdenker’ te worden versleten. Laat het geuzennamen zijn. Wie niet verstaat dat de profetische termijn van “twee dagen” (lees: twee millennia) bezig is te verstrijken, mist de broodnodige alertheid om wakker de signalen van de naderende eindtijd te onderkennen. Die laat zich in slaap sussen door de agenda van de wereld met (non-)issues als genderneutraliteit en klimaatverandering. Het genoemde ND (maar ook de EO enz.) mogen in deze dienen als een schip op het strand.


* Buiten beschouwing laat ik de uitleg die Visser geeft over ‘het Beest’ en andere details in de ‘Openbaring’. Meer dan m.i. nodig volgt hij de ‘vergeestelijkingsroute’ maar omdat dit buiten de opzet van deze blog valt, laat ik dat hier verder rusten. 

Delen: