GoedBericht.nl logo
English Blog

integer onderzoek van de Bijbel

19-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

images13

Het onderzoeken van de Schriften waarover ik schreef in de vorige blog is iets totaal anders dan wat als ‘bijbelwetenschap’ te boek staat. Wikipedia zegt over het laatste het volgende:

Bijbelwetenschap is de moderne wetenschappelijke bestudering van de ontstaansgeschiedenis, de betekenis en de ontvangst van de Bijbelse geschriften. De Bijbelwetenschap maakt gebruik van taalkundige, letterkundige, historische en archeologische instrumenten.
De bijbeluitleg in de bijbelwetenschap maakt doorgaans gebruik van de historisch-kritische methode.

Over “de historisch-kritische methode” waarvan hier sprake is, zegt Wikipedia elders:

Het doel van de historisch-kritische exegese is om een (Bijbelse) tekst in zijn eigen historische context te verstaan en uit te leggen.

De Bijbelse tekst wordt, in wat bijbelwetenschap heet, verstaan en uitgelegd in zijn eigen historische context. Ongetwijfeld zeer wetenschappelijk maar het heeft niets te maken met het onderzoeken van de Schriften, zoals de Bijbel daar zelf van spreekt. Petrus schreef (2Petr.1:20,21) dat “geen profetie der Schrift een eigen uitlegging heeft” en geeft als reden op dat profetie niet uit menselijke wil voortkomt maar gedragen werd door heilige Geest, zodat mensen van Godswege konden spreken. Profetie der Schrift heeft geen eigen uitleg omdat profetieën der Schrift elkaar uitleggen! Niet de (al of niet vermeende) historische context waarin een Bijbelboek ontstond bepaalt de betekenis van de tekst maar de samenhang met alle andere Bijbelboeken. Als het waar is wat de Bijbel zelf claimt, namelijk dat elk Schriftwoord Goddelijk geregisseerd is, dan smeedt dit de Schriften samen tot een onverbrekelijke eenheid. En vandaar Jezus’ woorden: “de Schrift (enkelvoud!) kan niet gebroken worden” (Joh.10:35).

“De Schriften” vormen een eenheid zoals de stukjes van een puzzel een eenheid vormen. Of zoals de noten van een muziekstuk. Slechts integer, als één geheel kunnen ze worden verstaan en gewaardeerd. Zonder die benadering blijft de Bijbel een gesloten boek.

 

Reageer op Facebook

Delen: