GoedBericht.nl logo
English Blog

in memoriam: Peter Feddema

12-10-2015 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Gisteren bereikte mij het verdrietige bericht dat Peter Feddema, de man achter de Engelstalige vertalingen van de GoedBericht-site, zaterdag j.l. (10 okt. 2015) is overleden op de leeftijd van 85 jaar. Wekelijks hadden Peter en ik meerdere keren email-contact vanwege de vertalingen die hij mij toestuurde. Met name het laatste jaar werd duidelijk dat zijn fysieke conditie minder en minder werd. Begin maart schreef hij mij zelfs dat hij niet verwachtte zijn verjaardag (28 maart) nog te halen…

Peter werd geboren in 1930 en groeide op op een boerderij in Drenthe als de op twee na oudste van een gezin van acht kinderen. In 1949 besloten zijn ouders met al de kinderen te emigreren naar Canada, Ontario. Peter had in 1948 (dus nog in Nederland) Marjorie leren kennen en deze besloot in 1951 Peter te volgen en zich eveneens in Canada te vestigen. In 1953 trouwden zij en hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen, twee zoons (1955 en 1958) en één dochter (1961). Ook hebben ze zes kleinkinderen en één achterkleinkind (althans, in 2009).

Vanaf de aankomst in Canada werkte Peter op de boerderij en dit heeft hij gedaan tot 1956. Vanaf 1954 tot 1959 studeerde hij om zijn papieren te behalen en als onderwijzer werkzaam te worden. Tot aan 1968 was hij in intensief betrokken op het christelijk onderwijs. Daar kwam verandering toen hij in dat jaar zich afwende van de Christian Reformed Church en zich aansloot (voor ruim  tien jaar) bij de Worldwide Church of God van H. W. Amstrong. Vanaf 1969 tot aan 1989 werd Peter onderwijzer op een openbare school in het speciaal onderwijs voor kinderen van 12-14 jaar. In 1989 hield zijn werk op in het onderwijs en tot aan zijn volledig pensioen in 1996, werkte hij part-time als courier. Hij schreef mij ooit (in het Engels):

Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik een boek kunnen schrijven over de ups en downs van het verwisselen van landen, het veranderen van beroep en van de verandering om van een geboren calvinist tijdelijk een arminiaan te worden en ten slotte te veranderen in een Bijbels universalist.

In onze mailwisseling schreef Peter mij altijd in het Engels en ik schreef hem terug in het Nederlands. En beiden begrepen we elkaar uitstekend, ondanks dat zijn Nederlands aanzienlijk beter was dan mijn Engels.

Rond 1979 kwamen Peter en Marjorie in aanraking met het Concordant Publishing Concern. Toen werd hen duidelijk dat GOD een Redder is van alle mensen en uiteindelijk alles in allen zal worden. Deze universele boodschap van vreugde liet hen sindsdien nooit meer los. Ook de bijzondere plaats van Paulus als “leermeester van de natiën” werd hen duidelijk en vele onderwerpen kwamen zo in een totaal nieuw perspectief te staan.

Zes jaar geleden, in 2009 leerden Peter en Marjorie de website van GoedBericht kennen en vanaf mei in dat jaar kreeg ik enthousiaste mails over de video-boodschappen en andere studies. Al gauw kregen we ook maandelijks donaties toegestuurd en vanaf 2011 ging Peter weblogs van de GoedBericht-site vertalen voor vrienden in Canada. Hij stuurde mij deze dan op en aanvankelijk plaatste ik ze alleen in een Engelstalige Facebook-community. Maar toen het aantal vertalingen zoveel werd, ontstond het idee om een aparte Engelstalige weblog aan te maken binnen de GoedBericht-site. Daarmee kreeg de GoedBericht-site nog een aanzienlijk groter bereik! Peter heeft zich in de laatste jaren van zijn leven met hart en ziel aan dit werk overgegeven. Wanneer ik een blog had geschreven, werd vrijwel altijd binnen een dag de vertaling ervan, mij al aangeleverd. Een enkele keer kon het zelfs gebeuren dat de vertaling van de blog mij op een vroeger tijdstip bereikte dan dat ik de blog geschreven had! Dat had dan te maken met het tijdverschil van acht uur tussen Nederland en Ontario.

Donderdag 1 oktober ontving ik de laatste blogvertaling van Peter. Nummer 625 sinds 2011!! Peter had een enorme drive om het Goede Bericht door te geven en zich daarin dienstbaar op te stellen. Mailtjes die ik van hem ontving werden aangevuld met waarderende woorden maar ook met vragen en commentaar waar goed over nagedacht was. En hij spaarde mij ook beslist niet in zijn kritiek. En die was soms niet mals. Eén enkele keer heeft het er zelfs om gespannen dat onze samenwerking zou beëindigen. Ik heb Peter nooit van aangezicht tot aangezicht gezien, ook nooit gesproken maar ik meen hem toch in de laatste jaren goed te hebben leren kennen. Hij maakte op mij de indruk van een zeer integer man. Ook ernstig en beslist geen ‘pluk de dag’-type. Hij was intelligent, perfectionistisch maar ook nogal rigide. In de ogen van sommigen wellicht star. Maar de liefde van GOD en diens Woord was hem alles. In leven en sterven.

Onze mails werden altijd afgesloten met “het beste (komt nog!)”. Logisch, want het Goede Bericht is nu eenmaal een boodschap van hoop en verwachting! Natuurlijk is Peters overlijden verdrietig, in het bijzonder voor zijn vrouw die nu achterblijft in het verzorgingstehuis waarheen zij beiden sinds kort waren verhuisd. En vanzelfsprekend is er ook verdriet bij de kinderen, kleinkinderen en allen die hem lief waren. Maar (om met Paulus te spreken) “we zijn niet als degenen die geen hoop hebben”. Want niet de dood heeft het laatst woord maar de GOD van het LEVEN!

En daarom zeg ik: Peter, bedankt voor zoveel werk en ondersteuning! Rust zacht en tot ziens op de grote Dag!

Het beste (komt nog!),
-André-

vertaling in het Engels

——————————————————————-

Juist deze week ontving ik van een dame uit de USA, onderstaand schrijven:

I live in the USA. You don’t know me, but Peter Feddema was my Bible teacher and my friend.

(…) If it were not for Peter translating your blogs, I would not have been able to read and learn many precious truths that you have written about in your blogs. (I cannot read or speak Dutch – I only know English)

I miss emailing with Peter very much. And I miss reading your new blogs, too. I will still visit your English site and look at the older blogs though.

I even hope that you might find another translator, so I can continue reading your new blogs, too.

——————————————————————-

Reageer op Facebook

Delen: