GoedBericht.nl logo
English Blog

hopeloos in de war(ren)

23-01-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Deze dagen vernam ik vanuit nabije omgeving het verhaal, hoe een pracht gezin (vader, moeder, vier kinderen) verboden werd nog langer in een evangelische gemeente te komen. Reden: ze geloven dat God de Redder is van alle mensen. En-dát-mag-niet. Het gaat om een gemeente die zich tegenwoordig erg druk maakt om ‘de kijkcijfers’ en middels b.v. advertenties graag laat weten dat “iedereen welkom is”. Nou ja, “iedereen”… De ‘warme deken’ die men zegt te zijn blijkt vooral een verkooppraatje. Want wie niet past in het marketing schema van de leider wordt genadeloos (!) aan de kant geschoven. Nu was de betreffende familie niet eens lid van de zich evangelisch noemende gemeente maar dat hinderde de leiding toch niet om hen brutaal de deur te wijzen.
Nu ken ik de gemeente waar het om gaat, toevallig erg goed. Met lede ogen heb ik al sinds jaren moeten vaststellen hoe men de één na de andere Bijbelse waarheid inwisselt voor menselijke constructies. In aanvang enthousiaste bijeenkomsten rondom het Woord (zonder lidmaatschap e.d.) gingen ten onder in een strak kerkelijk schema. Het Bijbellezen met onderscheid (met oog voor de aparte plaats van de apostel Paulus) werd verruild voor prediking waarbij de Bijbel alleen nog dienst doet als kapstok om eigen ideeën aan op te hangen. Mensen mogen niet langer zelf naar goede doelen geld overmaken, maar worden geacht dit via de gemeente te doen. Enzovoort. Een ‘vrije kring’ zag ik in no-time veranderen in een heuse kerk waar (zoals altijd) geld en macht domineren. Treurigheid troef. En om die treurigheid te verhullen ging men de laatste tijd in zee met een concept als ’40 doelgerichte dagen’ (Rick Warren). Ook gebedsgenezing moet tegenwoordig voor de nodige sensatie zorgen. Dat daarbij mensen bij bosjes gefrustreerd worden door valse hoop die hen wordt voorgehouden… ach, wie maalt daar om? The show must go on. Mensen die kritisch zijn en vooral zij die “in de Schriften nagaan of deze dingen alzo zijn” worden beschouwd als lastpakken. Weg ermee.
Enfin, alles wordt uit de kast gehaald om mensen te behagen maar wáág het niet te geloven in de ware “hoop van het Evangelie”.
Men heeft liever valse hoop…

Delen: