GoedBericht.nl logo
English Blog

twee hersenhelften

21-01-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals de meesten wel bekend is, is het menselijk brein onderverdeeld in een linker en een rechter hersenhelft. Vreemd genoeg gaat de linkerhelft van het brein over de rechterkant van het lichaam en de rechterhelft over de linkerkant van het lichaam. Zo veroorzaakt een infarct in de rechter hersenhelft een verlamming aan de linkerkant van het lichaam. In abstracte zin bestaat deze asymmetrie trouwens ook. Want met de rechter hersenhelft denken we ‘links’ (=linken leggen, gevoel) en met de linker hersenhelft denken we ‘rechts’ (=rechtlijnig, rationeel).
De linker hersenhelft stelt ons in staat rechtlijnig, analytisch en abstract te denken. De rechterhelft van het brein daarentegen geeft ons het vermogen om te denken in associaties en gevoelswaarden. Met de linker hersenhelft kunnen we b.v. een som berekenen, een argument begrijpen of een route plannen. De rechter hersenhelft echter zorgt ervoor dat we onder de indruk kunnen zijn van een zonsondergang, muziek waarderen, linken leggen tussen b.v. een lied en een gebeurtenis in ons leven. Zulke verbanden zijn niet causaal maar associatief. D.w.z. er bestaat geen oorzakelijk verband tussen één en ander maar qua betekenis ligt het verband er wel.
De wijze waarop de Schepper ons brein heeft samengesteld, staat model voor de wijze waarop we geacht worden te denken en studeren. We kunnen een willekeurig onderwerp ontleden en analyseren (linker hersenhelft) maar slechts wanneer we haar ook in perspectief plaatsen en de eenheid opmerken met andere zaken (associatie > rechter hersenhelft), dan gebruiken we ons volle verstand. Als Paulus het in Galaten 4 heeft over Hagar en Sara, dan gaat hij er zonder meer van uit dat in de geschiedenis van deze vrouwen “een diepere zin gelegen” is (4:24). Hij wijst dan op linken tussen de figuur Hagar, slavernij van het oude verbond en de berg Sinaï. Wie uitsluitend analytisch denkt, fronst bij het lezen van zo’n passage ongetwijfeld de wenkbrauwen omdat hem het verband ontgaat. Dat wil zeggen: het analytische, causale verband. Alsof dat het enige zinnige verband zou zijn…
Aangezien ALLES het ontwerp is van één God, is het volstrekt logisch dat alles ook naar Hem en Zijn ontwerp (= Plan) heenwijst. In “natuur en schriftuur” hangt alles met alles samen, om de simpele reden dat het alles voortkomt uit één Designer. Alles wat bestaat is de expressie van Zijn creativiteit. Dezelfde God die de belofte gaf dat de stam Juda als een leeuw, de koningstam zou zijn, Die maakte ook de Leeuw aan de hemel en deed in het jaar van de geboorte van “de Leeuw van Juda” juist in dat sterrenbeeld bijzondere tekenen. En het waren magiërs in het Oosten die in staat waren de linken te leggen met volle maan, conjuncties van Venus en Jupiter, het sterrenbeeld de Maagd, enz., enz. en ze reisden naar Jeruzalem. Puur associatieve verbanden, maar ze trokken wel de volkomen juiste conclusie, namelijk dat de Koning der Joden was geboren!
De linker – en de rechterhersenhelft staan model voor resp. recht-lijnig, analytisch denken enerzijds en voor ge-linkt, associatief, typologisch denken anderzijds. Beide zijn door God ontworpen opdat we met ons volle verstand (rechts en links) Hem zouden liefhebben!

Delen: