GoedBericht.nl logo
English Blog

His Story

16-06-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op de pagina waar ik al eerder op wees, ben ik nogal onder vuur genomen omdat ik de “gruwelijke dwaalleer” verkondig dat God de Auteur is van de geschiedenis, van goed en kwaad. Vooral de illustratie elders op deze site (Ciske de Rat) moest het ontgelden.

Op de bewuste pagina’s illustreer ik de waarheid van God als Schepper, met een auteur die een roman schrijft, personages neerzet, een verhaallijn bedenkt, etc. etc. Heel de inhoud van het boek is een creatie van de auteur. Velen hebben moeite met de waarheid dat niemand zichzelf heeft gemaakt en dat alles wat we zijn, hebben en doen, slechts creatie is. Men redeneert dat als dit zo zou zijn, dat dit God medeplichtig maakt aan het kwaad in de wereld. Maar dat is uiteraard niet zo. Een auteur staat boven zijn boek. Een schrijver is niet medeplichtig of aansprakelijk voor het onheil in het boek. Als Ciske b.v. een moord pleegt, kan naar alles en iedereen de vinger worden gewezen (z’n ouders, z’n omgeving, etc.), maar geen zinnig mens zal het in z’n hoofd halen om schrijver Piet Bakker als schuldige aan te wijzen. Schuld speelt namelijk een rol in het boek. De schrijver staat daarboven. Parallel daarmee spelen sinistere figuren als een Farao (of Hitler of.. vul maar in) een rol in de vele drama’s van de geschiedenis. Zij laden daarmee een schuld op zich en worden daarop afgerekend. Ondanks dat zij zichzelf niet gemaakt hebben. Een pottenbakker heeft het recht om wat voor creatie ook te maken, zonder zich te hoeven verantwoorden naar het stuk klei. Een rolspeler in het boek vraagt ook niet aan de auteur “waarom hebt u me zo gemaakt?” (vergl. Rom.9:20). Klei in de hand van Pottenbakker, rolspelers in het boek van de grote Auteur – dat zijn we. Niet minder en niet meer.

Zoals een auteur de schepper is van alles wat in een boek plaatsvindt, zo is God de ‘Auteur’ van heel de geschiedenis. Niemand kan ook maar een vingerknip uit zichzelf ondernemen. Zoals een schrijver tot in de details alles in de hand heeft wat er gebeurt, zo is het ook met God. Nooit gebeurt er iets waardoor Hij verrast is of wat Hij niet had voorzien. Uiteraard niet, want Hijzelf is de Schepper van alles. “Hij verkondigt van den beginne de afloop”. Geen molecuul of melkwegstelsel, niets bestaat en functioneert, dan alleen bij de gratie van de Schepper.

Evenals een auteur boven lot en toeval in zijn boek verheven is, zo is het ook met de Schepper. In het boek vinden gebeurtenissen toevallig plaats. Zo ook in de schepping. Er gebeurt zoveel dat we als toevallig, willekeurig of zinloos aanmerken. Maar vergis u niet: ook toeval, lot en zinloosheid zijn creaties. De toevallige ontmoeting in het boek is door de schrijver welbewust bedacht. Het is de schrijver die dingen doet ’toe vallen’. Lot en willekeur zijn begrippen die geldig zijn op het niveau van het verhaal. Voor de auteur gaan ze niet op want hij creëerde ze met een bedoeling.

Ten slotte: een boek mag pas beoordeeld worden als het uit is. Wie nog maar halverwege met lezen is, gaat geen recensie schrijven. Men zou dat ook niet moeten doen met His Story. Het boek van de geschiedenis is nog lang niet voltooid. Spannende en meeslepende hoofdstukken volgen nog. Ga de Auteur tijdens het lezen niet afrekenen op onbegrijpelijke en weerzinwekkende passages. De Meesterschrijver weet wat Hij doet! Alles vindt met recht plaats, d.w.z. alles krijgt een plek. Het laatste hoofdstuk van het boek van de geschiedenis zal een WEERGALOOS happy end zijn. Alle ‘minnen’ van de voorgaande hoofdstukken waren in werkelijkheid onvoltooide ‘plussen’. Niets gebeurde voor niets. Alles had een bedoeling. Elke letter, komma en punt is van Zijn hand. En van niemand anders!

Delen: