GoedBericht.nl logo
English Blog

wat motiveert satan?

12-06-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op de weblog van mijn gewaardeerde neef Hartman Out ontspon zich een discussie over satan’s lot en zijn motieven. Als u een objectief idee wilt krijgen van deze discussie, dan moet u op deze link klikken. Neemt u genoegen met een eenzijdige selectie, lees dan de onderstaande bijdragen.

… ik beschouw satan als iemand met een aangeboren afwijking. Hij liegt altijd (“de vader der leugen”; Joh.8:44) en leeft in de illusie (=leugen) dat dit in zijn voordeel is. De pijnlijke ervaring van de poel van vuur is nodig om hem uit z’n ‘droom’ te doen ontwaken.

Satan leeft vanaf het begin in de illusie dat God de wereld vijandig gezind is. Dat verklaart m.i. al zijn ‘giftig’ gedrag (ook als aanklager). Ik geloof niet in intrinsiek kwade schepselen, creaturen die wezenlijk niet deugen. “Elk schepsel van God is goed” (1Tim.4:4 CV), alleen nog niet ‘af’ en dus gebrekkig. Zonde bestaat alleen bij de gratie van GEBREK aan inzicht. Zonde is altijd dom – het trekt immers altijd aan het kortste eind.

Verzoenen heeft altijd het element van tenietdoen in zich: nl. van vijandschap. Na de verzoening is de vijand als vijand verdwenen. Maar verzoening is méér. De vijand is verdwenen EN ALS SCHEPSEL GETRANSFORMEERD IN EEN LIEFHEBBER. Dat is de essentie van het woord ´verzoenen´ (katallage).

Er zijn twee mogelijkheden: met het kwaad in de wereld heeft God een bedoeling OF met het kwaad in de wereld heeft God geen bedoeling. In het laatste geval is het kwaad een bedrijfsongeval en heeft God niet alles onder controle. Dat lijkt me niet erg veelbelovend voor de toekomst… Wie garandeert mij dat het straks niet wéér mis zal gaan?
Ik geloof van harte dat er bij God NOOIT iets mis gaat. Hij vergiste Zich niet toen Hij de verderver schiep. “God heeft ALLES gemaakt voor Zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads” (Spreuken 16:4).

God is enkel licht en in Hem is gans geen duisternis, leert de Schrift (1Johannes 1:5). Dezelfde Schrift leert dat God het licht formeert maar óók de duisternis schept (Jes.45:7). Waarom het één tegen het andere wegstrepen? Waarom niet beide geloven? Wat is er tegenstrijdig aan beide mededelingen? Sterker: het is volmaakt logisch. Als God Zijn licht wil openbaren, heeft Hij een donkere achtergrond nodig om dat zichtbaar te maken. Alle kwaad is noodzakelijk kwaad. Zo niet, dan had de goede God het wel verhinderd.

Iemand die een vijand kan zijn kan ook een liefhebber worden. Het enige wat daarvoor nodig is, is de ontmaskering van de illusie (=leugen). Laat dat maar aan God over! Reken maar dat de poel van vuur een desillusionerend effect heeft op iemand die vanaf den beginne het idee had dat hij aan het langste eind zou trekken…

De duivel is een duivel omdat hij God lastert. Dat is wat het woord ‘duivel’ betekent. Waarom lastert hij God? Misschien omdat hij denkt daar beter van te worden? Misschien omdat hij denkt dat God niet het goede voorheeft met Zijn schepping? Welk motief hij ook heeft, in alle gevallen heeft hij geen begrip van Gods liefde. Zou hij God kennen, dan zou hij ook weten dat God het beste voor heeft met AL Zijn schepselen.

Delen: