GoedBericht.nl logo
English Blog

hiep, hiep…

13-01-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Hebt u er ooit bij stil gestaan, dat wanneer voor een jarige geroepen wordt: hiep, hiep…, deze kreet herinnert aan de ondergang van Jeruzalem? Hoogst waarschijnlijk niet, dus vandaar onderstaande toelichting.

In de periode 1810-1820 vond in het Duitse Rijk een uitbarsting plaats van antisemitisme. Dit resulteerde in 1819 in grootscheepse rellen in diverse steden waaronder Frankfurt. Met grof geweld werden Joden verdreven en de geschiedenis-boeken noemen deze antisemitische uitbarsting de “HEP! HEP Riots” (=rellen). De opstand begon onder studenten die voor deze gelegenheid een oude kreet van de kruisvaarders van stal haalden. HEP is een Latijnse acroniem voor Hierosolyma Est Perdita, d.w.z. Jeruzalem is verloren.

Volgens sommige bronnen gaat de HEP HEP strijdkreet terug op keizer Hadrianus die in het jaar 135 de Joodse opstand o.l.v. Bar Kochba bloedig neersloeg waarbij meer dan een half miljoen (!) Joden gruwelijk werden vermoord. Jeruzalem werd (opnieuw) met de grond gelijk gemaakt en op de puinhopen werd een nieuwe stad gebouwd met een nieuwe naam. Judea werd voortaan Palestina en op de berg Moria liet de keizer een tempel bouwen ter ere van Jupiter. Wanneer Hadrianus verscheen voor de Senaat dan riep hij HEP HEP, om daarmee aan te geven dat Jeruzalem eens voor altijd vernietigd was.

Enfin, via het Latijn en Duits kwam ‘hep, hep’ in het Nederlands terecht als ‘hiep, hiep’ en in het Engels als ‘hip, hip’. Hoe onschuldig de kreet tegenwoordig ook moge zijn (want wie kent de betekenis?), de term herinnert niettemin aan 20 eeuwen antisemitisme. Diverse keren lezen we in de Schrift de voorzegging dat wanneer Israël onder de natien verstrooid zou zijn, zij daar “tot een spreekwoord en spotrede” zouden worden(Deut.28:37; 1Kon.9:7; 2Kron.7:20; Jer.24:9). Een “spotrede” is lett. een puntig woord (Str.8148) zoals een afkorting of kreet. Wel, dat is precies wat HEP HEP is.

Het zal wel toevallig zijn (sec.) dat wij aan het ‘hiep, hiep..’ een ‘lang zal die leven in de gloria’ laten vooraf gaan. Sinds 20 eeuwen kennen we Iemand die sinds zijn opstanding uit de doden, lang (lees: eindeloos) leeft in de heerlijkheid! Parallel daaraan kennen we een even lange periode waarin Israël terzijde gesteld en Jerzalem verloren is. Maar dat laatste duurt niet lang meer, omdat de termijn bijna voorbij is. Dan zal ‘hiep, hiep…’ definitief tot het verleden behoren…
Hoera!

Delen: