GoedBericht.nl logo
English Blog

na 38 jaar…

20-01-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Vanmorgen mocht ik in gemeente Eben Haëzer, in Rotterdam spreken (klik hier). Ik had het over zowel de oppervlakkige als diepe(re) betekenis van de frase “gij zult”. Aan het slot van de toespraak wees ik nog op de verlamde man in Bethesda (Johannes 5) , die na 38 jaar door Jezus op een sabbat genezen werd. “Sta op, neem je matras op en wandel…”, kreeg hij te horen. Ik wees op de symbolische betekenis van het matras: het is een uitbeelding van rust. Daar waar een mens nieuw leven ontvangt (> “sta op” > opstanding), is het fundamenteel voor de wandel om eerst het matras op te nemen. Zodat heel de wandel gekenmerkt zou worden door de rust van al wat God belooft.

Er is iets waar ik vanmorgen helaas niet meer op heb kunnen wijzen (ik ging toch al over de mij toebedeelde tijd heen…). Het betreft de diepere betekenis van de 38 jaar. Deze termijn staat in de Schrift model voor de tijd dat het volk Israël extra in de woestijn heeft moeten ronddolen (Deut.2:14). Onder leiding van Mozes, een type van de wet. Na de 38 jaar echter stierf Mozes en ging het volk onder leiding van Jozua het beloofde land binnen. Jozua verwijst alleen al in zijn naam regelrecht naar Jezus. In het Griekse ‘Nieuwe Testament’ is er zelfs helemaal geen verschil tussen beide namen (zie b.v. Hebr.4:8). Het idee is: na 38 jaar maakt Mozes plaats voor Jozua (=Jezus). Johannes 1:17 zegt:

“de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus (=Jozua!) Christus gekomen”.

Na 38 jaar vindt de doortocht door de Jordaan plaats (een beeld van dood en opstanding) en wordt het beloofde (land) verkregen. Volkomen parallel hiermee vinden we in Johannes 5 een man die 38 jaar ziek was. Niet in staat om zichzelf bij het levende water te brengen. Geen punt, want het levende water (Jozua/Jezus) kwam naar hem toe en hij wordt genezen. Totaal en zonder revalidatie…

Zo, dan heb ik dat vandaag tóch nog kunnen melden…

Delen: