GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is een huwelijk?

09-01-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Wat bedoelt de Bijbel met ‘een huwelijk’? Een verbintenis aangaan in het stadshuis of de kerk komen we in de Bijbel nergens tegen. Betekent dit, dat iedere serieuze liefdesrelatie een huwelijk kan zijn? Of, zoals anderen beweren, dat een huwelijk in bed gesloten wordt?
In de Bijbel is een huwelijk de relatie tussen een man en een vrouw vanaf de trouwdag. De volgende Bijbelse redenen maken dit duidelijk.

reden # 1. “Vanaf den beginne” geldt het telkens weer herhaalde Bijbelwoord:

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en ZIJN VROUW aanhangen, en ZIJ (= een man en zijn vrouw) zullen tot één vlees zijn.”

Zie Gen.2:24; Mat.19:5; 1Kor.6:16; Ef.5:31

“Eén vlees zijn” (=sexuele gemeenschap) heeft God gereserveerd voor de man en “zijn vrouw” (en niet: zijn vriendin).

reden # 2. Het woord voor ‘huwelijk’ is in de taal van de Bijbel hetzelfde als het woord voor ‘bruiloft’. Als in Hebreeën 13:4 staat “… het huwelijk zij in ere“, dan wordt daar exact hetzelfde woord gebruikt als in Johannes 2:1 “… en op de derde dag was er een bruiloft“. Een huwelijk is een trouwerij.

reden # 3. In Romeinen 7:2 schrijft Paulus:

“… de gehuwde vrouw is door [de] wet aan haar man gebonden…”

Het huwelijk is dus een wettige aangelegenheid. Ongeacht de vraag, hoe de wet dit heeft geregeld (want dat is sterk cultuur bepaald).

reden #4. Paulus schrijft tot de ongehuwden in 1Korinthe 7:9:

“Indien zij zich echter niet [kunnen] beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden.”

Voor Paulus was het aangaan van een sexuele relatie wat anders dan trouwen. Wie moeite heeft zich (sexueel) in te houden in zijn of haar relatie – geen punt, snel trouwen is dan zijn devies. Het woord ’trouwen’ hier (gameo) is direct verwant aan het woord ‘gamos’ dat trouwerij of bruiloft betekent (vergelijk ons woord ‘monogaam‘).

Delen: