GoedBericht.nl logo
English Blog

“het uitspansel in het midden” (II)

02-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

INVERSIE

De in DEEL I uiteengezette Bijbelse voorstelling keert het copernicaanse wereldbeeld binnenstebuiten. Wat volgens dit  model van waarneming en meten, het buitenste is (achter de sterren), is in de Bijbelse voorstelling juist het binnenste. In de wiskunde heet dit fenomeen: inversie (=omkering). Bij inversie krijgt elk punt buiten de bol een corresponderende plaats binnen de bol en vice versa. Grafisch voorgesteld:

De consequentie van een geïnverteerde wereld is, dat de ruimte richting het centrum steeds groter wordt (“uitspant”), ofwel dat de dingen steeds kleiner worden. Atomen, astronauten, ruimteschepen maar ook meetinstrumenten, alles krimpt richting het middelpunt.

Een andere consequentie van inversie is, dat licht geen rechte maar een gekromde weg gaat. In de onderstaande afbeelding zien we de horizontale, rechte lijn (b.v. een lichtstaal) buiten de bol, een gecurvde weg gaan binnen de geïnverteerde bol.

Wanneer de ruimte zich kromt op de wijze zoals een inverteerde wereld dit veronderstelt, geeft dit een optisch effect, vergelijkbaar met dat van een visooglens.

Diezelfde lenswerking zorgt ervoor dat de sterren die rond het middelpunt van de wereld zijn gegroepeerd, vanaf de aarde gezien worden over de hele ‘hemelkoepel’.

Hoe kunnen we nu weten of we op een bolle aarde of in een holle aarde leven als de verschijnselen zich in beide gevallen identiek aan ons voordoen? Als beide modellen empirisch gelijk zijn, is er dan een manier om te bewijzen dat we op een bolle c.q. holle aarde leven? Deze vraag werd voorgelegd aan prof. H.S.M. Coxeter, hoogleraar wiskunde op de universiteit van Toronto en expert op het gebied van geometrische inversie. Zijn antwoord luidde:

Ik zou geen enkele kunnen bedenken. Een raketvlucht, een eclipse, de Slinger van Foucault, een Corioliseffect  – van elke observatie die we doen aan de buitenkant van de aarde, hebben we een exacte duplicaat versie aan de binnenkant van de aarde. Er bestaat geen manier om te vertellen welke de waarheid is”.
’the hollow earth: a maddening theory that can’t be disproved’THE HOLLOW EARTH

OCKHAMS RAZOR
Maar als niemand ons kan vertellen of we aan de buiten- of binnenkant van de aarde leven, waarom wordt dan in de wetenschap uitgegaan van een aardbol? De reden is simpel: de aarde doet zich (vanuit de ruimte bezien) als bol aan ons voor. Uitgaan van een bolle aarde komt overeen met waarneming en meting en is voor berekeningen zoveel eenvoudiger. Licht dat een gekromde lijn volgt is aanzienlijk complexer dan licht dat een rechte weg gaat. In de wetenschap spreekt men dan van Ockhams razor (scheermes): aan een simpele verklaring wordt de voorkeur gegeven boven een complexe.

SLECHTS DE SCHEPPER KAN UITSLUITSEL GEVEN
De wetenschap ziet aan en meet “wat voor ogen” is. Dat is haar kracht maar tevens haar beperking. Slechts de Schepper kan ons vertellen hoe de werkelijkheid is, d.w.z. hoe Hij de wereld ziet. En Hij verkoos naar Eigen zeggen, de hemel, Zijn tent, in het midden van de wereld uit te spannen. Zo ziet God de wereld… en Hij kan het weten!


LINKS (voor wie wat nader kennis wil nemen van de meer wetenschappelijke en/of filosofische aspecten van dit wereldbeeld; de lezer oordele zelf)

The Inversed Earth Hypothesis (laat uitstekend zien hoe hemellichamen en licht zich ‘gedragen’ in een geïnverteerd wereldmodel)
Turning the universe inside-out
SPACE and the Universe – Wolfgang Braun, Master of Physics. O.a. ook met een uitleg over zon- en maanverduisteringen)
prof. R. Sexl verdedigt hemel-centrisch model– Roman Ulrich Sexl [1939-1986] was hoogleraar kosmologie en Algemene Relativiteitstheorie aan de universiteit van Wenen; in deze lezing [1983] verdedigt hij (zonder er overigens zelf in te geloven) het hemel-centrische model als serieus kosmologisch alternatief en wijst hij o.a. op de wiskundige onmogelijkheid dit  model te weerleggen. Dit is een Google-vertaling van een oorspronkelijk Duits artikel.
The hollow earth: a maddening theory that can’t be disproved (OMNI Magazine October 1983)
inversion-tool (tool dat toont hoe geometrische inversie in een cirkel werkt)

 

Delen: