GoedBericht.nl logo
English Blog

het geboortekaartje van de wereld

23-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

creationisme
Onlangs werd ik gewezen op een artikel van Willem Smouter, onder de titel ‘geboortekaartje van de hele wereld‘. Smouter betoogt dat we Genesis 1 niet als een wetenschappelijk model mogen lezen. Zelf is Smouter een tijd lang gecharmeerd geweest van het creationisme, maar heeft zich daarvan teleurgesteld afgewend, sinds nogal wat claims van deze stroming als pseudo-wetenschap door de mand zijn gevallen.

historisch
Wat Smouter aan Genesis 1 heeft overgehouden, is de waarheid dat God de Schepper van hemel en aarde is. Hoelang God daarover gedaan heeft is voor hem nu onbelangrijk omdat Genesis 1 niet is geschreven om ons daarover te informeren, zo stelt hij. De conclusie lijkt mij terecht maar Smouter verzuimt duidelijk te maken hoe het zit met de zes dagen waarvan Genesis 1 spreekt. Hij wekt in alles de suggestie Genesis 1 vooral niet letterlijk te willen opvatten. Daarmee kiest Smouter voor een levensgevaarlijke route! Want het boek Genesis, inclusief het eerste hoofdstuk, presenteert zich als een door-en-door historisch document. De dagen waarvan in Genesis 1 sprake is, zijn gewone dagen, die beginnen in de morgen en eindigen in de avond. Als de dagen in Genesis 1 niet letterlijk zijn, hoe zit het dan met Adam en Eva in Genesis 2, de eerste overtreding in Genesis 3, enzovoort? Waarom zouden we dat dan wél nemen zoals het er staat? Deze hoofdstukken presenteren zich niet alleen als historisch (‘echt gebeurd’), ze werden onmiskenbaar ook zo opgevat door Jezus en Paulus (lees b.v. Romeinen 5 en 1Korinthe 15).

alternatief
Smouter gooit met het badwater van het creationisme ook het kind van de letterlijke lezing van Genesis 1, weg. Er is een alternatief, zoals ik daar eerder op wees. Een alternatief waarin beide klippen omzeild worden. Twee maal heeft God zijn scheppingswoorden gesproken: ooit bij de schepping én toen Hij deze aan de mens openbaarde. Welnu, op deze openbaring aan de mens, hebben de zes dagen in Genesis 1 betrekking. In zes dagen heeft God zijn scheppingswoorden aan Adam in de hof geopenbaard.

het geboortekaartje
Dus: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde…” (Gen.1:1). Wanneer dat dan ook maar was. Maar “in zes dagen deed God de hemel en de aarde… ” (Ex.20:11), d.w.z. in zes dagen deed Hij zijn verslag, His story. Om met Smouter te spreken: in zes dagen kwam het geboortekaartje van de wereld tot stand. Of, zoals de Septuagint in Genesis 2:4 weergeeft:  “… het boek genesis van hemel en aarde…”.

Delen: