GoedBericht.nl logo
English Blog

‘GoedBericht.nl predikt dwaalleer’

25-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Een aantal weken geleden werd ik geattendeerd op een ingezonden brief in het programmablad ‘Visie’ van de Evangelische Omroep waarin de volgende tip stond.

Dat de EO deze tip in haar blad plaatste, verbaasde me eerlijk gezegd een beetje. Een reactie kon moeilijk uitblijven. En ja hoor, deze week stond in hetzelfde programmablad een felle reactie.

“Misleidend”, “dwaalleer”, “de Bijbel wordt gehakt en geplakt”, “kankergezwel”, “mensen meesleurt in de eeuwige ondergang”. Wat me vooral trof was deze zin:

De Bijbel wordt gehakt en geplakt om er een mooi verhaal van te maken.

Hieruit maak ik op dat voor de briefschrijver de Bijbel kennelijk geen mooi verhaal is. Dat blijkt dan ook, want voor hem is Gods liefde geen garantie, dat het verlorene gezocht én gevonden wordt. Hij kent evenmin het fundament van Gods reddingsplan, nl. de losprijs die voor allen werd betaald. Tragisch, hoe men op deze wijze, onder het mom van ‘evangelie’, een vreselijk bericht predikt. Hoe men van GOD een godje maakt die niet in staat is toe doen wat Hij wil, namelijk: alle mensen redden. En hoe men de Naam boven alle naam, JEZUS (dat betekent: JAHWEH is Redder) belachelijk maakt, door Hem te vernederen tot loser.

Het is te hopen dat de briefschrijver door te waarschuwen voor o.a. GoedBericht.nl, mensen juist nieuwsgierig maakt en hen zo op het goede spoor zet.
Waarschuwen voor een website is altijd link…

Delen: