GoedBericht.nl logo
English Blog

zijn apostelen het fundament?

28-10-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. gaf ik in Zoetermeer een presentatie over hoe Petrus en Paulus als gevolmachtigden (apostelen) zorg hebben gedragen voor de totstandkoming van de canon van het NT. N.a.v. Efeze 2:20 vertelde ik dat niet de gemeente haar eigen fundament heeft neergelegd maar dat de apostelen zelf het fundament van de gemeente vormen. Ik werd op dat moment in de rede gevallen, maar zei toen dat ik eerst de presentatie wilde afmaken. Enfin, na afloop kwam de bewuste broeder alsnog naar mij toe en zei:
‘Met alle respect, maar ik was het op één punt fundamenteel oneens met je. Jij zei dat de apostelen het fundament zijn, maar dat geloof ik ab-so-luut niet. De apostelen hebben het fundament gelegd want ik lees in 1Kor. 3:11 “…  een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen”. In Efeze 2:20 staat dat de Gemeente gebouwd wordt op het fundament van de apostelen. Dat is wat anders dan dat de apostelen het fundament zijn. ‘

Ik kon niet anders dan deze broeder gelijk gegeven en wil bij deze de correctie doorgeven. Het fundament van de apostelen, is het door de apostelen gesproken en geboekstaafde Woord. Niet de personen zelf maar dat wat zij hebben neergelegd aangaande Christus, vormt het fundament van de Gemeente.

Ook de uitleg die ik zijdelings gaf van de hoeksteen als sluitsteen in het gebouw, is bij nader inzien dubieus. Een hoeksteen zou inderdaad héél goed een sluitsteen in het gebouw kúnnen zijn, maar dat hóeft niet. Hetzelfde woord namelijk dat in Ef.2:20 voor ‘hoeksteen’ gebruikt wordt, komen we ook tegen in 1Petr.2:6 waar o.a geciteerd wordt uit Jes.28:16. In beide gevallen gaat het onmiskenbaar over de steen als grondslag: de steen waarop gebouwd wordt en waarover men kan struikelen.

Waarmee maar weer eens bevestigd is: neem niets voor zoete koek aan wat op deze site naar voren gebracht wordt, maar ga zélf in de Schriften na, “of deze dingen zo zijn”.

Delen: