GoedBericht.nl logo
English Blog

het Evangelie in de sterren

30-03-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. in evangeliegemeente Zoetermeer gesproken (beamerpresentatie) over de tekens van de Dierenriem. Niet direct een Bijbels onderwerp natuurlijk, maar toch draagt de Schrift voldoende aan om tot een fascinerend zicht daarop te komen. Bekend is dat de Bijbel niet veel moet hebben van sterrenwichelarij. Daar is een heel goede reden voor. Het gebeuren in de wereld in het algemeen en in ons persoonlijke leven in het bijzonder wordt niet geregisseerd door sterren(-beelden) maar door Hem die de sterren gemaakt heeft. Maar trek a.u.b. hieruit niet de verkeerde conclusie! Sterren hebben ons wel degelijk héél veel te vertellen. Psalm 19 zegt dat de hemelen Góds eer vertellen en dat ze, nacht in nacht uit, kennis aan het mensdom predikt. M.a.w. de sterrenhemel spreekt niet van ons leven (dat willen horoscopen ons laten geloven) maar van Gods eer en van Zijn werk! Bedenk daarbij dat God niet alleen alle namen van sterren kent (Psalm 147:4) maar ook dat Hij de sterrenbeelden maakte. In Job (9:9) staat: “HIJ MAAKT de Beer en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden”.
De God die ons de heilige Schriften heeft gegeven, is dezelfde God als die ook de sterrenbeelden maakte. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het verhaal van de sterrenbeelden overkomt met het plot van de Bijbel. Het verhaal van de sterrenbeelden gaat terug op de (zogenoemde) moederbelofte (Genesis 3:15) waar God aan de mensheid een Verlosser belooft die door strijd heen, de overwinning behaalt. Stuk voor stuk gaan de sterrenbeelden daar over. Alle volken kennen deze oeroude overleveringen. Verwezen heb ik naar de beroemde Sfinx in Egypte, een duizenden jaren oud monument dat als embleem verwijst naar de kop en staart (begin en einde) van de Dierenriem. De Zodiak begint bij de Maagd en ze eindigt bij de Leeuw… Wie vertrouwd is met Bijbelse symboliek herkent hier direct één van de rode draden in de Bijbel.
Enfin, het is waanzinnig boeiend te ontdekken hoe het Evangelie in de sterrenbeelden staat geschreven! Voor wie interesse heeft: volgende week zondag vervolg ik in
Zoetermeer mijn presentatie over het Evangelie in de sterrenbeelden.

Delen: