GoedBericht.nl logo
English Blog

10 Nisan

01-04-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Het is vandaag volgens de Joodse kalender de 10-de van de eerste maand (Abib of Nisan). Het is de gedenkwaardige dag dat Israël een lammetje in huis ontving, om deze vervolgens op de 14-de van de maand te slachten (Exodus 12). Het is de dag dat Israël veertig jaar later uit de Jordaan opklom om zich te legeren in Gilgal (Jozua 4:19). Het is ook de dag dat Jezus in optocht naar Jeruzalem ging (abusievelijk ‘de intocht in Jeruzalem’ genoemd).

En… het is de dag dat het Lam van God Zijn intrede deed in het huis van Israël. Volgens de letterlijke lezing van Lucas 2:42 WERD Jezus twaalf jaren oud toen Hij optrok naar Jeruzalem om het Pesach te vieren. Dat brengt ons op de 10-de Nisan als geboortedag van Jezus. Jezus was geen kerstkind. Hij werd geboren vlak vóór het Pesach. Geboren om te worden geslacht.
Tot redding der wereld!
Zie artikel: Jezus’ geboortedag

P.S.
Frappant dat juist vandaag (10 Nisan) de film ‘The Passion of the Christ‘ in ons land in premiere gaat.

Delen: