GoedBericht.nl logo
English Blog

het echte en enige woord van God?

24-06-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Van een bezoeker van deze site ontving ik de volgende mail:

Beste Andre

Ik volg het Goede Bericht al een poos en lees met verbazing de door u geschreven artikelen. Met verbazing bedoel ik overigens positieve verbazing. Ik ben opgegroeid in een baptisten gezin en heb daar het nodige meegekregen. Uiteraard dat we een liefhebbende God hebben maar….de hel is ook realiteit. Misschien had ik daar voor mezelf al wel vraagtekens bij geplaatst (bij dat laatste) maar heb het nooit hardop uitgesproken. Ik voel het dan ook als een frisse wind als ik uw artikelen lees en moet regelmatig dingen wegslikken omdat ik ze anders geleerd heb. Zijn we in de kerk voorgelogen en gebeurde dat bewust? Ik heb nog twee vragen. Hoe kunnen we zeker weten dat de bijbel het echte en enige woord van God is? En wat is uw gedachte over wat er nog aan info ligt in Rome? Alvast dank voor het lezen en keep up the good work.

Vr.gr …

De inhoud van deze mail zal voor veel lezers herkenbaar zijn. Wat in de meeste prediking met de ene hand gegeven wordt (een liefdevolle God), wordt met de andere hand weer afgepakt (‘de realiteit van de hel’). Zo’n innerlijk tegenstrijdige opstelling roept uiteraard vele vragen op. Ook als ze niet hardop worden uitgesproken, de vragen worden er niet minder indringend van. Wat een weldadige, frisse wind is het dan als deze vragen wel duidelijk worden beantwoord. Recht vanuit de Schrift. Volkomen logisch en ook voor het hart bevredigend. Natuurlijk is het confronterend om te vernemen dat zoveel wat je altijd geleerd is, domweg niet waar is en je is “voorgelogen”. Heel vaak niet eens bewust – men wist en weet niet beter. Hoewel… vanouds mogen de theologen niet alles vertellen wat ze weten. Gebonden als ze zijn aan kerkelijke confessies. Maar in een tijd waarin informatie vrijer en gemakkelijker beschikbaar is dan ooit, prikken mondige kerkleden daar gemakkelijk doorheen.

De vragen waarmee de briefschrijver afsluit kunnen moeilijk in een blog als deze, eventjes worden beantwoord. Ik volsta met een aanzet. Dat het Vaticaan veel informatie onder de pet zou houden, wil ik graag aannemen. Alom wordt immers “de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden” (Rom.1:18). In de politiek, in de religieuze wereld  maar zelfs in de wetenschap en de journalistiek. Dat maakt deze aeon ook bij uitstek een “boze aeon” waarin de (vader der) leugen regeert.

En de belangrijkste vraag: hoe kunnen we zeker weten dat de bijbel het echte en enige woord van God is? Eigenlijk zijn dat twee vragen. Hoe weten we dat de Bijbel het echte woord van God is en vervolgens hoe weten we dat dit het enige woord van God is?

Wat de eerste vraag betreft: Petrus geeft in zijn tweede brief (2Petr.1:16-21) daar een schitterend antwoord op. Hij wijst er op dat hij en zijn collega-apostelen geen kunstig bedachte mythen zijn nagevolgd maar ooggetuigen zijn geweest van de (opgewekte) Heer Jezus Christus. Met honderden andere ooggetuigen hebben zij hun getuigenis (d.w.z. dat wat ze gezien en gehoord hebben) moeten bekopen met een martelaarsdood. Dit is het ultieme waarmerk van hun getuigenis. Het tweede waar Petrus op wijst is de eenheid van de Schriften (2Petr.1:20,21). “Geen profetie der Schrift heeft een eigen uitlegging”, schrijft hij. D.w.z. de voorzegging van de ene Schrift vindt in de andere Schrift haar vervulling en uitleg. Als puzzelstukjes vullen de Schriften elkaar aan. Sowieso is het voorzeggen van de toekomst slechts aan God voorbehouden.

De apostelen hebben ook, naar eigen zeggen, de Schriften gecompleteerd. Paulus schrijft dat aan hem de bediening is gegeven het woord van God te vervullen of te completeren (Kol.1:25). Daarom zijn Petrus en Paulus aan het einde van hun leven druk doende geweest de Schriften bij elkaar te brengen en te bundelen (2Petr.1:15; 2Petr.3:16; 2Tim.4:13). Wie anders dan zij, waren als afgevaardigden van Christus zelf, gevolmachtigd dit te doen?

Volgens de Hebreeuwse telling van boeken telt de Bijbel sindsdien negenenveertig boeken: de tweeëntwintig boeken van de Tenach en de zevenentwintig boeken van het ‘nieuwe Testament’. Dat is 7 x 7, de volheid in het kwadraat. De gangbare telling van zesenzestig bijbelboeken is onjuist. Deze gaat uit van de Griekse telling van de LXX maar vergeet daarbij de Psalmen te rekenen als vijf boeken. Er komen dus vier boeken bij. Ook in deze telling wordt de Bijbel daarmee een volheid: 10 x 7. Hoe dan ook: het woord van God is compleet! Zodat Paulus met recht kon schrijven dat de mens Gods met al deze Schriften volkomen is toegerust (2Tim.3:17).

Reageer op Facebook

Delen: