GoedBericht.nl logo
English Blog

de brede en de smalle weg

27-06-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images6

Grote kans, dat als u van orthodoxe-christelijke huize bent, de bovenstaande afbeelding kent. Het is een klassieker. Aan de ene kant de brede weg, die aantrekkelijk is met zijn verlokkingen, comfort en overdaad en aan de andere kant de nauwe weg, sober, moeilijk begaanbaar. Voor de goede verstaander was deze smalle weg het ongemakkelijke kerkenpad dat leidt naar de hemel.

De afbeelding die in vele huizen hing was bedoeld als een artistieke weergave van Jezus’ onderwijs in de Bergrede  (Matteüs 7:13,14) waarin Hij zijn volk toespreekt over het ingaan in het Koninkrijk. Wat Hij hen voorhoudt is dat velen het leven van dat Koninkrijk niet zullen meemaken maar zullen omkomen. Dat Jezus echter slechts gezonden was tot het huis van Israël en hén toesprak (Mat.15:24), dat werd er niet bij verteld. De kerk was immers het nieuwe Israël… Evenmin begreep men dat Jezus sprak met het oog op het komende Koninkrijk dat geregeerd zou worden vanuit de stad Jeruzalem (Mat.5:35). Op aarde dus. In plaats daarvan ging men het Koninkrijk uitleggen als ‘de hemelse gelukzaligheid’ en “het verderf” als de eindeloze hel. Van aeon (eeuw, wereldtijdperk) maakten bijbelvertalers een eeuwigheid en van Gehenna (= het dal van Hinnom bij Jeruzalem) een hel.

Het Evangelie van de levende God die een Redder is van alle mensen (1Tim.4:10), zoals Paulus dat onder de natiën bekendmaakte, raakte ondergesneeuwd en zelfs tot ketterij bestempeld. Door het ontbreken van zicht op de indeling van de Schriften (Gal.2:7-9) en op Gods “plan der aeonen” (Ef.3:11) ontstond een vreselijke karikatuur van de Bijbelse toekomstverwachting. De kerkleer maakte van oordeel en dood i.p.v. een tussenhalte, een eindbestemming. Zonder zicht op het alomvattende perspectief van rechtvaardiging (Rom.5:18), levendmaking (1Kor.15:22), verzoening (Kol.1:20) en redding (1Tim.4:10) moest de voorstelling van ‘de twee wegen’ juist dienen als herinnering aan de hopeloze afloop van het merendeel der mensen. Een anti-Evangelie.

Hoe anders wordt alles wanneer we het Bijbelse eindperspectief wel mogen zien!

images20

Reageer op Facebook

Delen: