GoedBericht.nl logo
English Blog

Hel of Gehenna?

10-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Mede n.a.v. een discussie die momenteel gaande is op het forum, heb ik een tekst in de rubriek ‘doorgelicht’ geplaatst dat handelt over Gehenna, d.i. het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Het hele idee van een ‘hel’ met bijbehorende associaties heeft daar in het geheel NIETS mee te maken. De context van Matteüs 5:22 plaatst ons sowieso op Joodse bodem, wat ook blijkt uit het Hebreeuwse scheldwoord ‘raka’ dat in de Griekse tekst onvertaald is gelaten. ‘Raka’ betekent zoiets als ‘nietsnut’. Jezus’ woorden hebben betrekking op het streng-sociale regime in het toekomstige Koninkrijk van de Messias.
Ook m.b.t. dit vers kan gezegd worden dat het niet goed is, om dit brood dat bestemd is voor de kinderen Israëls, te geven aan de heidenen (Matteüs 15:26).

Delen: