GoedBericht.nl logo
English Blog

concordant-literaire Bijbelvertaling

07-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Een week geleden kwam ik via de website van de EO er achter, dat (naar verwachting) volgend jaar november een uitgave zal plaatsvinden van een Nederlandstalige concordant-literaire Bijbelvertaling. Al ruim dertig jaar wordt door ds. Pieter Oussoren aan dit unieke project gewerkt. “Het uitgangspunt is om zo consequent als mogelijk vast te houden aan vaste vertaalwoorden…”, zo lees ik op de website. Ook op de site lees ik dat de nieuwe vertaling is bestemd:
– voor wie wil weten wat er nu echt staat
– voor wie van de voordracht van de bijbeltekst een gebeurtenis wil maken

Deze uitgangspunten spreken me bijzonder aan. Inmiddels is er ook een proeve van vertaling gepubliceerd van het
boek Ruth, en voorzover ik dat heb kunnen nagaan, mag het resultaat er beslist wezen! De tekst leest eenvoudig doordat deze wordt weergegeven in korte regels (kolometrisch, heet dat). Het nadeel daarvan is dat de uitgave nogal lijvig dreigt te worden (1600 bladzijden!). Niet een exemplaar dus dat je even in je broekzak mee neemt.
Dit project dat door veel onbetwiste experts wordt ondersteund, onderstreept eens te meer dat het concordante ideaal in het vertalen van de Bijbel beslist niet is voorbehouden (zoals soms wordt gesuggereerd) aan kortzichtige, sektarische lieden die geen idee van taal hebben. Maar goed, dat wist u hopelijk al.

 

Ik ben reuze benieuwd naar het totale resultaat dat in november 2004 het licht zal zien.
Prijs: bij voorintekening (tot 1 oktober 2004): € 54,50, daarna € 59,50
Voorintekenaren ontvangen een genummerd en door de vertaler gesigneerd exemplaar.

Delen: