GoedBericht.nl logo
English Blog

Priester in eeuwigheid?

13-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Een nieuwe tekst toegevoegd aan de rubriek ‘doorgelicht’: Hebreeën 6:20. De gebruikelijke vertalingen melden dat Jezus het voorhangsel is doorgegaan en sindsdien Priester is… in eeuwigheid. Dat is vreemd. In de nieuwe schepping zal er immers volgens de Schrift uitdrukkelijk geen tempel meer zijn. En kennelijk evenmin een priesterdienst. God zal dan namelijk wonen onder de mensen zonder bemiddeling (vergl. Openbaring 21:3,22). Hoezo dan “Hogepriester in eeuwigheid”?
De oplossing voor deze eigenaardigheid is gelegen in het feit dat in de Griekse tekst van Hebreeën 6:20 “eis ton aioona” staat, wat niet “in eeuwigheid” betekent, maar “tot in de aioon”. Het gaat hier over “de toekomende aioon” op deze aarde. Een aarde die weliswaar is ‘opgetild’ naar ideale omstandigheden (onder heerschappij van de Koning-Priester), maar die, ook dán nog niet, zal verkeren in de ultieme volmaaktheid.

Delen: